Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

DemoDay inspirerar gymnasieelever till högskolestudier

Hur styr man Viking Grace? Hur fungerar autonoma bilar och drönare? Vad gör en bioanalytiker? Gymnasiets förstaårsstuderande får svar på bland annat de här frågorna under ett nytt evenemangskoncept – DemoDay. Under DemoDay som ordnas gemensamt av högskolorna i Åbo den 2 mars 2023 kan gymnasieelever bekanta sig med studieutbudet inom teknik och naturvetenskaper.

På DemoDay kan eleverna delta i praktiska demoverkstäder som ger dem försmak av högskolestudierna. Syftet med verkstäderna är att inspirera och lyfta fram mångfalden inom utbildningarna i teknik, naturvetenskaper och hälsa.

– Andra och tredje årets gymnasieelever har möjlighet att bekanta sig med högskolornas utbud vid flera olika evenemang, men första årets gymnasieelever har inte haft något gemensamt, större evenemang, berättar koordinator Anu Pellinen från Åbo yrkeshögskola.

– Det första gymnasieåret är viktigt för det är då gymnasieeleverna väljer sina valfria ämnena. De här besluten påverkar deras framtida studier. Om eleverna ännu inte vet vad de vill göra efter gymnasiet, kan DemoDay ge dem idéer när de gör dessa viktiga val, fortsätter Pellinen.

DemoDay ett unikt evenemang för gymnasieelever i Finland

I evenemanget deltar sammanlagt 1 200 gymnasieelever från gymnasierna i Åbo, Pargas och Reso. Mer än 60 demonstrationer finns på programmet, och deltagarna har ombetts att välja två favoriter bland dem.

På listan över demonstrationer finns bland annat en interaktiv fysikshow vid Åbo Akademi, möjlighet att bekanta sig med Åbo universitets KITSAT-minisatelliter, fartygssimulatorer vid Yrkeshögskolan Novia samt Åbo yrkeshögskolas laboratorium för hälsoteknologi.

– Evenemanget är unikt i Finland. Det första DemoDay-evenemanget pilottestades förra våren och ordnas nu för första gången i den här omfattningen, säger Pellinen.

Evenemanget ordnas av Teknologicampus Åbo och STEAM Turku.

Nätverket Teknologicampus Åbo främjar den tekniska utbildningen och forskningen vid högskolorna i Åbo och förenar deras resurser för att stödja produktutveckling och innovationer i näringslivet i regionen. Parterna i Teknologikampus Åbo är Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Åbo stad och Turku Science Park.

STEAM kommer från orden Science, Technology, Engineering, Arts och Mathematics. Målet med projektet STEAM Turku är att skapa en ny verksamhetsmodell för utbildningen i Åbo stad som ska stärka de naturvetenskapliga och tekniska branschernas attraktionskraft.

Mer information:

Anu Pellinen, Åbo yrkeshögskola
tel. +358 40 355 0351, anu.pellinen@turkuamk.fi