Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Biologiska konstverk på Vanhalinna i sommar

Tomaters informationsflöde och lysande alger står på programmet då Fern Orchestra med marinbiologen Conny Sjöqvist, ljusdesigner Vespa Laine och ljuddesigner Markus Heino kombinerar vetenskap och konst under sommaren 2019. Kollektivet deltar med två verk på temat ljus, natur och fotosyntes i Lundo Vanhalinnas biokonstutställning Aallonpituuksia – Våglängder under juli–september.

Nexus – Plant Series III är en dialog mellan tomat och ljus där växtens funktioner mäts och översätts till digitalt dataflöde. Inkommande data används för att undersöka tomatens förmåga till inlärning och reglering av det gassande ljuset.

Vid Lux Helsinki i januari 2019 presenterade Fern Orchestra ett verk med lysande alger, som nu får en fortsättning i form av installationen Aqua vivae. Installationen bygger på den mikroskopiska dinoflagellaten Alexandrium ostenfeldii som producerar ljus då cellen utsätts för turbulens. Orsaken till dinoflagellatens ljusfenomen har inte bevisats vetenskapligt. Det finns flera teorier som har framförts av forskare och via installationen presenterar Fern Orchestra sin vision.

Fenomenet med lysande växter och djur kallas för bioluminiscens och kan, trots att det kräver mycket energi, påträffas i upp till fyrtio olika arter både i havet och på land. A. ostenfeldii är den enda bioluminiscenta växtplanktonarten i norra Östersjön. Mikroalgen kan observeras under sensommaren i grunda vatten längs den södra finska kusten och på Åland. Genetiska studier visar att den har funnits här lika länge som Östersjön existerat, ca 8 000 år.

Den blåa ljusvåglängden som mikroalgen använder färdas allra längst i vatten. Dinoflagellaten producerar ett skadligt toxin som kan förlama människans nervsystem. Algen trivs synnerligen väl i Östersjöns eutrofierade kustområden. De senaste studierna visar att den vackra men dödligt giftiga algens tillväxt gynnas av höga ytvattentemperaturer som en följd av klimatkrisen.

Lundo Vanhalinnas biokonstutställning öppnar den 3 juli och pågår ända till 29 september. Mer information: vanhalinna.utu.fi

Information om gruppens kommande verk: www.fernorchestra.com

Bilder (foton: Fern Orchestra)

Alexandrium ostenfeldii: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/12/Alexandium3.jpg och https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/12/Alexandrium1.jpg

Nexus – Plant Series III: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/06/tomaatti_FO.jpg

 

Kontakt:

Marinbiologen Conny Sjöqvist arbetar som postdoc-forskare inom profileringsområdet Havet vid Åbo Akademi. Han undersöker framförallt mikroalgers genetiska och funktionella mångfald som utgör grunden för arternas anpassningspotential vid miljöförändringar.

E-post: conny.sjoqvist@abo.fi
Tfn: +358 40 558 0284

Skärgårdskonstnären, ljusdesigner och renässansmänniskan Vespa Laine jobbar med växter och mikroorganismer. Hon grundade Fern Orchestra 2017 för att undersöka förhållandet mellan människa, ljus och natur. Hennes arbete stöds av Svenska Kulturfonden. #alltutomfotosyntesaronodigt #kaikkipaitsifotosynteesionturhaa

E-post: vespa@fernorchestra.com
Tfn: +358 40 087 6118

Markus Heino är ljuddesigner och musiker som för tillfället bor i Helsingfors. Han är medlem i Fern Orchestra och utvecklar nya tekniker som används för kollektivets konstverk. Heino har arbetat internationellt inom scenkonst. Han fungerade som Finlands kurator inom KOKIMO-gruppen för Prague Quadrennial 2019.

E-post: markus@fernorchestra.com
Tfn: +358 40 593 7553