Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

BioCity Symposium öppnar en osynlig värld – huvudtalare är Nobelpristagaren Stefan Hell

Det årligen återkommande BioCity-symposiet hålls 23–24.8.2018 med rubriken Att se det osynliga. Sedan 1991 har mötesserien blivit det viktigaste återkommande mötet inom biovetenskap och molekylär medicin i Åbo. Föredragshållarna är internationella toppforskare och evenemanget förväntas locka hundratals deltagare från hela landet.

Temat för årets BioCity-symposium är biovisualisering och dess betydelse för grundläggande och tillämpad forskning. Biovisualisering inbegriper ett brett spektrum av tekniker som numera utgör sannolikt de viktigaste verktygen inom internationell biomedicinsk forskning. Till biovisualisering hör bl.a. nya tredimensionella och extremt högupplösande mikroskopitekniker, olika tekniker som möjliggör non-invasiv organ- och vävnadsavbildning, samt kombinationer av visualiseringstekniker och avancerad databehandling som används vid diagnos och analys av sjukdomar och deras uppkomstmekanismer.

Programmet fokuseras på användningen av dessa avancerade tekniker inom forskning och innovation, och symposiets temaområden täcker ett brett spektrum av cellulära styr- och verkningsmekanismer, immunologi, neurobiologi, metabolism, samt cancerforskning. Symposiets syfte är att föra samman forskare från Åbo och övriga Finland med internationella föreläsare inom högaktuella vetenskapliga temaområden.

I årets program ingår hela 13 toppforskare. En av huvudtalarna vid symposiet är professor Stefan Hell, som har tilldelats flera utmärkelser för sitt arbete med optik, av vilka den mest prominenta utmärkelsen är Nobelpriset i kemi 2014. Priset fick han tillsammans med Eric Betzig och William E. Moerner och det tilldelades för en ljusmikroskopisk teknik som möjliggör upplösning av objekt av nanostorlek.

Från talarlistan kan nämnas andra exempel så som professor Gillian Griffiths, en världsledande forskare inom immunologi och cellbiologi. Griffiths använder ett brett spektrum av visualiseringstekniker för att identifiera hur immuncellerna hittar och förstör nya cancerceller. Hjärnforskaren Philipp Keller hör till de yngre stjärnorna bland symposietalarna och undersöker utvecklingen och funktionerna under nervsystemets tidiga stadier med hjälp av datorseende och modern mikroskopi. Professorerna Gitte Moos Knudsen och Jimmy Bell i sin tur utnyttjar en mängd olika medicinska avbildningstekniker för att identifiera mekanismerna bakom metaboliska sjukdomar och cirkulationssjukdomar.

BioCity-symposiet är det viktigaste årliga mötet inom Åbos biovetenskaper. Symposiet arrangeras av organisationen BioCity Turku, vars huvuduppgift är att samordna den biovetenskapliga och molekylärbiologiska forskningen i Åbo. BioCity-organisationen inbegriper mer än hundra forskargrupper som tillsammans sysselsätter mer än tusen forskare och studenter från Åbo universitet och Åbo Akademi. I år kommer symposiet också att profilera den nyetablerade organisationen för europeisk biovisualisering, Euro-Bioimaging, vars huvudkontor öppnas i höst i Åbo. Euro-Bioimaging utgör en port till de bästa biovisualiseringscentren runtomkring Europa.

Symposiedeltagarna representerar flera olika forskningsriktningar inom molekylär, cell- och strukturbiologi samt biomedicinsk och klinisk forskning, både från universitet och företag. En stor del av deltagarna är doktorander och postdoktorala forskare från universiteten i Åbo. Alla deltagare inbjuds att delta i symposieutställningen med en poster. Vid anmälningen skickas även ett sammanfattande posterabstract från vilka programkommittén väljer fyra forskare att ge hålla ett föredrag. Posterpresentationerna bör registreras senast 12.6.2018. Det sista registreringsdatumet för symposiet är 10.8.2018 och evenemanget är gratis för deltagarna.

Anmäl dig till årets BioCity-symposium:
https://www.biocityturku.fi/biocity-symposium/registration/

Ytterligare information och program:
https://www.biocityturku.fi/biocity-symposium/

Se även symposiets trailer:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p-72IMimSeA