Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

BioCity symposium raottaa verhoja näkymättömään maailmaan – pääpuhujaksi nobelisti Stefan Hell

Vuosittainen BioCity symposium järjestetään tänä vuonna 23.–24.8.2018 otsikolla Seeing the invisible. Vuodesta 1991 lähtien järjestetty kokoussarja on muodostunut biotieteiden ja molekyylilääketieteen merkittävimmäksi säännölliseksi kokoukseksi Turussa. Puhujat ovat oman alansa kansainvälisiä huippututkijoita, ja tilaisuudet keräävät paikalle satoja osallistujia.

Tämän vuoden BioCity symposiumin teemana on biokuvantaminen ja sen merkitys perus- ja soveltavassa tutkimuksessa. Biokuvantaminen on noussut maailmanlaajuisesti biolääketieteellisen tutkimuksen kenties tärkeimmäksi menetelmäkokonaisuudeksi, joka käsittää mm. uusia kolmiulotteisia ja erittäin korkean erottelukyvyn mikroskopiatekniikoita, erilaisia potilaisiin kajoamattomia kehon ja kudosten kuvantamismenetelmiä, sairauksien diagnosoinnissa käytettäviä menetelmäyhdistelmiä ja tulosten tietokonepohjaista analysointia. Symposiumin ohjelmassa painottuu kuvantamisen huipputekniikoiden käyttö biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja innovaatioissa, kattaen laaja-alaisesti solujen toimintamekanismien ja toiminnan säätelyn, immunologian, syöpätutkimuksen ja neurobiologian. Symposiumin tarkoituksena on koota Turun ja myös muun Suomen tutkijat yhteen tarjoamalla kansainvälisten luennoitsijoiden korkealaatuisia tieteellisiä luentoja.

Tämän vuoden ohjelmassa on 13 huippututkijan esitystä. Yksi symposiumin pääpuhujista on professori Stefan Hell, jolle on myönnetty lukuisia palkintoja työstään optiikan parissa, näistä tunnetuimpana Nobelin kemianpalkinto vuonna 2014 yhdessä Eric Betzigin ja William Moernerin kanssa valomikroskopian tekniikasta, joka mahdollistaa erittäin pienten nanokohteiden erottelukyvyn. Muina poimintoina ohjelmasta voi mainita esim. professori Gillian Griffiths, yksi maailman johtavia immunologian ja solubiologian tutkijoita, joka käyttää laajalti erilaisia moderneja kuvantamistekniikoita selvittäessään mm. miten immuunisolut löytävät ja tuhoavat kehittyviä syöpäsoluja. Nuorempaa tutkijasukupolvea symposiumissa edustaa aivotutkija Philipp Keller, joka on ryhmänsä kanssa tutkii varhaisen vaiheen hermoston kehitystä ja toimintaa tietokonenäön ja modernin mikroskopian avulla. Professorit Gitte Moos Knudsen ja Jimmy Bell taas hyödyntävät laajaa valikoimaa erilaisia lääketieteen kuvantamismenetelmiä kartoittaakseen metabolisten ja verenkierron tautien syntymekanismeja.

BioCity symposium on Turun biotieteilijöiden tärkein vuosittainen kokoontuminen. Symposiumin järjestää BioCity Turku -organisaatio, jonka pääasiallisena tehtävänä on koordinoida biotieteiden ja molekyylitieteiden tutkimusta. BioCity Turku -organisaatiossa on yli sata tutkimusryhmää, joissa työskentelee yli tuhat tutkijaa ja opiskelijaa Turun yliopistosta ja Åbo Akademista. Tänä vuonna symposium esittelee myös Turkuun perustettavaa, eurooppalaisen Euro-Bioimaging kuvantamisorganisaation päämajaa, joka avaa tutkijoille portin Euroopan parhaimpien biokuvantamiskeskusten tekniikoiden hyödyntämiseen.

Symposiumin osallistujat edustavat useaa eri tutkimussuuntaa molekyyli-, solu- ja rakennebiologian, biolääketieteen ja kliinisen tutkimuksen alalta niin yliopistoista kuin yrityksistä, ja huomattavan suuri osuus osallistujista on tohtorikoulutettavia ja post-doc-tutkijoita. Tutkijoita kutsutaan osallistumaan symposiumin posterinäyttelyyn ja rekisteröitymisen yhteydessä jättämään posterin abstraktin. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 12.6.2018, ja abstraktien perusteella ohjelmatoimikunta kutsuu neljä tutkijaa pitämään puheen symposiumissa. Viimeinen rekisteröitymispäivä symposiumiin on 10.8.2018 ja tapahtuma on osallistujille ilmainen.

Rekisteröityminen symposiumiin osoitteessa: https://www.biocityturku.fi/biocity-symposium/registration/

Lisätietoja ja ohjelma: https://www.biocityturku.fi/biocity-symposium/

Katso myös symposiumin trailer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=p-72IMimSeA