Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Uraauurtava hanke luo katsauksen ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden kritiikin ja tutkimuksen historiaan Suomessa

Åbo Akademin kirjallisuustieteen oppiaine johtaa ainutlaatuista tutkimushanketta, jossa tarkastellaan suomenruotsalaista lastenkirjallisuutta.

Hanke on nimeltään Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland (Ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden kritiikki ja tutkimus Suomessa) ja sen tarkoituksena on tuottaa yleisteos Suomessa julkaistusta ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden kritiikistä 1850-luvulta alkaen ja lastenkirjallisuuden tutkimuksesta 1900-luvun puolivälistä alkaen. Hanke luo yleiskatsauksen aiheeseen ja analysoi arvosteluja Zacharias (Sakari) Topeliuksen lastenkirja-arvioista aina nykypäivän ammattimaiseen kritiikkiin saakka.

–  Kirjallisuuden lajina lastenkirjallisuus syntyi 1700-luvulla mutta ruotsinkielinen lastenkirjallisuus Suomessa alkaa käytännössä Topeliuksesta. Hän on lastenkirjallisuuden edelläkävijä sekä Suomessa että Pohjolassa, joten tuntuu luontevalta aloittaa tarkastelu noin vuodesta 1850 ja Topeliuksen tuotannosta, sanoo Mia Österlund, joka toimii pohjoismaisen kirjallisuuden dosenttina Helsingin yliopistossa ja tämän hankkeen projektijohtajana Åbo Akademin kirjallisuustieteen oppiaineessa.

Vastaavaa yleiskatsausta Suomessa julkaistun ruotsinkielisen lastenkirjallisuuden kritiikistä ja tutkimuksesta ei ole aiemmin tehty. Hanke on uraauurtava sekä kansallisesti että kansainvälisesti, sillä aihepiiriä on ylipäänsä tutkittu erittäin vähän. Hankkeen on myös tarkoitus luoda perusta jatkotutkimukselle.

– On tärkeää käsitellä aihetta muutenkin kuin suurten johtohahmojen osalta. Kun asiaa tarkastellaan laajemmin, voidaan yllättyä. On jännittävää, kun emme oikeastaan etukäteen tiedä, mitä tulemme löytämään. Aiheesta ei ole juuri mitään aiempaa tutkimusta käytettävissä, joten on tärkeää kartoittaa ja koota talteen tietoa arkistojen kätköistä, sanoo Österlund.

Hankkeessa analysoidaan myös tutkimuksen kehitystä 1900-luvun alun esseistisistä tutkimuksista 1960- ja 1970-lukujen läpimurron kautta nykypäivän vakiintuneeseen lastenkirjallisuuden tutkimukseen asti.

– On olennaista tarkastella sekä tutkimusta että kritiikkiä. Ne ovat aika ajoin olleet yksi ja sama asia mutta sittemmin kehittyneet eri suuntiin. Tilanteet eri vuosisadoilla näyttävät kovin erilaisilta, ja pelkästään 1900- ja 2000-lukujen välillä on valtavia eroja. Tutkijana ja kriitikkona pidän tärkeänä tuntea lastenkirjallisuuden kehitystä ja historiaa, sanoo Österlund.

 

Svenska Litteratursällskapet i Finland tukee hanketta 497 000 eurolla. Hanke työllistää kolme tutkijaa kolmen vuoden ajan syksystä 2022 alkaen.

 

Lisätietoja:

Mia Österlund
Kirjallisuustieteen erikoistutkija
mia.osterlund@abo.fi
Puh. +358 40-5199054