Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Banbrytande forskning kring förebyggande av vektorburna sjukdomar får prestigefyllt anslag

Professor John Eriksson och hans forskargrupp har fått det ansedda anslaget Distinguished Innovator på 6 miljoner danska kronor från Novo Nordisk Fonden. Anslaget stöder forskargruppens banbrytande projekt.

Projektet ”Prevention of Vector-Borne Infectious Diseases: An Innovative Bioactive Repellent Embracing Circular Economy Principles” har kommit till tack vare den långvariga expertisen inom Erikssons team, och avgörande för framgången är teammedlemmarna Preethy Pauls och Senthil Kumars insatser. Deras samlade kunskap har varit utslagsgivande för utvecklingen av den innovativa bioaktiva substansen från medicinalväxten Anisomeles malabarica. Den här substansen är ett avskräckningsmedel inriktat på fästingar och myggor som är vanliga överförare av vektorburna infektionssjukdomar som exempelvis malaria, denguefeber och borrelia.

Avskräckningsmedlet tillverkas med hjälp av bioavfall från medicinalväxten, vilket möjliggör både effektivt resursutnyttjande och ekologiskt ansvar. Projektet exemplifierar därför också ett engagemang för miljömässig hållbarhet genom att införliva principerna för cirkulär ekonomi. Forskningsinitiativet omfattar även teknik- och produktutveckling, säkerhets- och toxikologisk bedömning samt planering av reglering och kommersialisering.

– Vektorbaserade infektionssjukdomar utgör betydande risker för den globala hälsan. Tack vare forskargruppens långvariga arbete har vi lyckats framställa de här ofarliga, naturtrogna föreningarna för att bekämpa vektorburna infektionssjukdomar, säger John Eriksson, professor i biologi, särskilt cellbiologi, vid Åbo Akademi.

Bidraget finansieras för tre år med en budget på 6 milj DKK (ungefär 800,000 euro) och är i enlighet med Åbo Akademis aktiva engagemang och strategi för en förbättrad folkhälsa med miljömässigt ansvarstagande.

Kontakt för ytterligare information:

Professor John Eriksson
E-post: john.eriksson@abo.fi
Telefon: +358 405151201