Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
25.1.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Avhandling om minnesteorier som metodologisk forskningstrend inom Jesusforskningen

TM Tuomas Havukainens doktorsavhandling i nytestamentlig exegetik framläggs till offentlig granskning tisdag 30.1.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End?

Doktorsavhandlingen fokuserar på det aktiva internationella forskningsområdet där olika teorier om minne (socialt/kollektivt och individuellt minne) och mediestudier (studie av muntlig tradition och historia) tillämpas på studien av den historiske Jesus.

Huvudsyftet är att undersöka om ”memory approach” utgör en sammanhängande metodologisk forskningstrend. Avhandlingen undersöker hur de grundläggande principerna i ”memory approach” skiljer sig från tidigare forskning (d.v.s. det gamla tyska formkritiska paradigmet, liksom tre av deras viktigaste kritiker) och om man kan tala om en ny början inom Jesusforskningen.

Undersökningen fokuserar på den forskningshistoriska diskussionen om naturen och processerna för traderingen av Jesustraditionerna i den tidigkristna rörelsen, vilket är ett centralt forskningsproblem för både tidigare historisk Jesusforskning och ”memory approach”.

Några av de viktigaste slutsatserna i studien är följande. Det finns ett samförstånd inom ”memory approach” att den formkritiska förståelsen av Jesustraditionen som en anonym och okontrollerad tradition som kan studeras med en ”litterär tankegång” måste kasseras. Tillämpningen av en oral hermeneutik på frågan om traderingen av Jesustraditionen är ett annat område där ”memory approach” utmanar tidigare forskningens synpunkter. Inom ”memory approach” ses Jesustraditionerna som tidiga kristna minnen av Jesus. Det finns ingen tillgång till den faktiska historiska Jesus ”bakom texten”. Därför kan man tala om ett paradigmskifte från studien av den historiske Jesus till studien av minnets Jesus.

Sammanfattningsvis är ”memory approach” en metodiskt varierad tankeskola som innebär både (1) en tendens att avstå från tidigare metoder för att studera Jesustraditionerna, vilket exempelvis framgår av en storskalig avvisning av de så kallade autenticitetskriterierna och en avbetoning av traditionella källkritiska hypoteser i ljuset av en muntlig hermeneutik, och (2) en tendens att omdefiniera äldre metoder i ljuset av hermeneutiken av ”memory approach”. Slutsatsen kan dras att ”memory approach” erbjuder vägar framåt för Jesusforskningen men det utgör inte en sammanhängande metodologisk forskningstrend.

Tuomas Havukainen disputerar tisdagen den 30 januari 2018 kl. 13 i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Samuel Byrskog, Lunds universitet, Sverige och kustos är professor Kari Syreeni, Åbo Akademi.

Tuomas Petteri Havukainen är född 22.8.1988 i Kitee. Han avlade studentexamen 2007 vid gymnasiet Kiteen lukio och teologie magisterexamen vid University of Wales, 2012.

Tuomas Havukainen kan vid behov nås per telefon 050 436 2034 eller e-post tuomashavukainen@gmail.com.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/149211?locale=lsv

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden:
web.abo.fi/pressmaterial/Tuomas_Havukainen.jpg
Bilden får fritt användas av medierna.

 


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör