Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Avhandling om invånarinitiativ får hedersomnämnande

Finlands kommunförbund ger politices magister Axel Ramberg ett hedersomnämnande för hans pro gradu-avhandling i offentlig förvaltning.  

Finlands Kommunförbund beviljar varje år ett hederspris för det bästa pro gradu-lärdomsprovet som behandlar kommunförvaltningen eller kommunsektorn. Priset ges för en avhandling som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfullt. Målet med att bevilja ett hederspris är att stödja och främja forskning inom kommunsektorn. 

 I år går priset för årets bästa pro graduavhandling till Nicolas Dolce som tog sin examen vid Aaltouniversitetet 2019 med avhandlingen ”Finding the Circular City: A qualitative study on how Finland’s six largest cities conceptualize and promote urban circular economy”.  

Hedersomnämnande går till politices magisterAxel Ramberg vid Åbo Akademi för avhandlingen ”Invånarinitiativ 2.0. En studie av det elektroniska invånarinitiativet i Finland samt dess utveckling under åren 2013–2018”. 
Också Hanna Pyhälä vid Tammerfors universitet får ett hedersomnämnande för sin avhandling ”Sekin kuuluu tilintarkastajalle: Kunnan tilintarkastajan rooli ja merkitys valtionapujen varmennusprosessissa”. 

Hedersprisen delas ut av Kommunförbundet via Finlands Kommunstiftelse. Beslutet om vilket arbete som ska premieras fattas av Finlands Kommunstiftelse.