Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
11.1.2018
Åbo Akademi

Disputation

 

Avhandling om en hydrotropisk process som fraktioneringsmetod för biomassa

M.Sc. (Tech.) Konstantin Gabovs doktorsavhandling i fiber- och cellulosateknologi framläggs till offentlig granskning fredag 19.1.2018 vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Hydrotropic process for green biorefinery applications .

Bioraffinaderi är ett koncept som innefattar hållbar förädling av biomassa till flera nyttiga produkter. En implementering av bioraffinaderi behöver effektiva fraktioneringsmetoder. Därför var syftet att undersöka en hydrotropisk process som en fraktioneringsmetod för biomassa. Den här metoden är en miljövänlig process med enkel återvinning av hydrotropen.

Experiment visade att den här processen kunde effektivt delignifiera björkflis. Tillsats av myrsyra, väteperoxid eller de båda i kombination till den hydrotropiska lösningen hjälpte att avsevärt förbättra delignifieringen. De producerade massorna hade en hög cellulosahalt, som ytterligare ökade efter blekning. Därför kan de användas som dissolveringsmassa. Extraherad lignin isolerades genom tillsats av vatten till restlutarna samt filtrering och hade låga halter av icke-lignin komponenter.

Sokerrörsblast (bagass) från Brasilien fraktionerades också med den hydrotropiska metoden. Vanligen erhölls två fraktioner, nämligen cellulosa och lignin. Renheten av fraktionerna och utbytet av lignin var högre vid de hårdare processförhållandena. Förutom utlöst lignin fanns det i restlutarna också hemicellulosor, monosackarider, furfural, ättik- och myrsyra.

Hydrotropiskt lignin som extraherats från björkved användes för att framställa partiklar (pärlor). Antibakteriologiska prov visade att lignin-cellulosa pärlorna förhindrade tillväxten av S. aureus och inhibitionen var högre när ligninhalten steg.

Resultaten visade att den här processen har en stor potential för fraktionering av lövved och icke-ved råvaror till cellulosa och lignin. De båda fraktionerna kan produceras med hög renhet och därför är de utmärkta råvaror för vidare förädlingar. Som det visades med sokerrörsblast kan förutom cellulosa och lignin också flera andra produkter erhållas, såsom furfural och ättiksyra. Resultaten av denna avhandling kan stå som grund för ytterligare utvecklingar av ett bioraffinaderi baserat på hydrotropiska processer.

 

Konstantin Gabov disputerar fredagen den 19 januari 2018 kl. 12 i auditorium Ekwall, Gadolinia, Porthansgatan 3, Åbo. Opponent är professor emeritus Göran Gellerstedt, Kungliga tekniska högskola KTH, Sverige och kustos är professor Pedro Fardim, Åbo Akademi.

Konstantin Gabov är född 24.5.1985 i Sovjetunionen. Han avlade studentexamen 2002 vid Secondary school #1 i Syktyvkar, Ryssland och Master of Science in Technology-examen i Saint Petersburg State Forest Technical University-universitetet samt Villmanstrands tekniska universitet 2009.

Konstantin Gabov kan vid behov nås per telefon 040 129 9600 eller e-post konstantin.gabov@abo.fi .

 

Klicka här för att få fram en bild i tryckkvalitet på disputanden.
web.abo.fi/pressmaterial/Konstantin_Gabov.jpg
Bilden får fritt användas av medierna.

 


 

Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör