Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
19.1.2018
Åbo Akademi
Disputation

 

Avhandling i folkloristik om högtiden Hogswatch

 

FM Jakob Löfgrens doktorsavhandling i nordisk folkloristik framläggs till offentlig granskning fredag 26.1.2018 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter …And Death proclaimed ‘Happy Hogswatch to all and to all a good night’ Intertext and Folklore in Discworld-fandom.

Vad gör fans? Vad är fandom? Hur hänger folklore och litteratur ihop? Artikelavhandlingen …And Death proclaimed ‘Happy Hogswatch to all and to all a good night’ Intertext and Folklore in Discworld-fandom illustrerar olika aspekter av fandom och kopplingar till det man är fan av och visar på hur fandom är genomsyrat av intertextuella kopplingar (där betydelsen av en text är beroende av relationen till en annan).

Avhandlingen i folkloristik undersöker specifikt det intertextuella sambandet mellan den engelska författaren Terry Pratchetts romaner om Skivvärlden (The Discworld) och fan-kultur. Syftet med avhandlingen är att undersöka en särskild högtid, Hogswatch, som årligen anordnas i Wincanton i Storbritannien, med hjälp av folkloristisk teori och metod. Avhandlingen består av fyra artiklar som på olika vis belyser festens olika aspekter. Artiklarna belyser användandet av berättelser, handel och cosplay genom att se kopplingar till romanerna, och diskuterar hur den sociala sammanslutningen uppehålls och förstärks genom att fira sin fandom.

Genom att analysera de olika aspekterna av Hogswatch genom linsen av folkloristiska teorier om berättande, (gåvo)ekonomi, folkkonst och intertext, visar avhandlingen hur fandom upprätthåller en egen folklore, som stärker gemenskapen som uppstår då man är fan av samma fenomen. Begreppet fandom diskuteras som en känslomässigt laddad lek som uttrycks i ett socialt sammanhang. Fandomen blir alltså ett slags momentärt folk med sin egen folklore som fungerar som en meningsbyggande praktik.

Avhandlingen presenterar även en djupgående diskussion om metoder och teoretiska frågor som uppstår när man arbetar med fandom-material (speciellt diskuteras närheten till materialet). Sålunda är avhandlingen av intresse för en publik som själva är aktiva inom fandom och kulturvetare men också för dem som arbetar med olika typer av media, franchising och evenemang.

 

Jakob Löfgren disputerar fredagen den 26 januari 2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Opponent är FD Tuomas Hovi, Åbo universitet och kustos är biträdande professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi.

 

Jakob Sebastian Löfgren är född 19.7.1984 i Sollentuna, Sverige. Han avlade studentexamen 2003 vid Vasaskolan i Gävle, Sverige och filosofie magisterexamen vid Åbo Akademi.

Jakob Löfgren kan vid behov nås per telefon 045 259 3613 eller e-post jlofgren@abo.fi.

 

 

Jakob Löfgren
Klicka på bilden för en tryckduglig större version.

 

 


Med vänliga ÅA-hälsningar,
Mia Henriksson
Informatör