Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Årets docent är läkemedelsforskaren Johanna Nystedt

Docentföreningen vid universiteten i Åbo har utnämnt filosofie doktor, docent i cellterapi Johanna Nystedt till Årets docent.

Ända tills nyligen arbetade Nystedt som avdelningsdirektör för avancerad cellterapi på Finlands Röda Kors Blodtjänst. Vid Blodtjänst ansvarade hon bland annat för tillverkningen av cellterapeutiska läkemedel samt forskning och utveckling i anslutning till den. I början av året inledde Nystedt arbetet som direktör vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea med tillsyn över aktörerna inom läkemedelsområdet.

Porträtt av Johanna Nystedt
(Foto: Lari Järnefelt/Felt Fotografi)

– Johanna Nystedt har starka vetenskapliga meriter som vi vill uppmärksamma, och dessutom en förmåga att förmedla sin kunskap också utanför vetenskapssamfundet, säger docentföreningens ordförande Tiina Mahlamäki om utnämningen.

– Hennes arbete är synnerligen samhällsrelevant. Hon har också varit aktiv i vår karriärverksamhet och visat studerande hur de kan använda den kunskap de erhåller i sitt framtida arbetsliv. Hon är en riktig inspiratör, säger Annika Meinander, docent i cellbiologi vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Johanna Nystedt känner sig hedrad över utmärkelsen.

– Jag är hedrad och överraskad, och det känns särskilt trevligt att få uppskattning för min dialog med allmänheten. Eftersom forskning till stor del finansieras med skattemedel är det viktigt att forskare försöker visa vart pengarna går och hur forskningen främjar samhällsutvecklingen. Det är viktigt att vi kommunicerar den stora visionen bakom vår forskning, även om det konkreta resultatet kan ligga väldigt långt fram i tiden, säger Nystedt.

Nystedt hoppas att hennes exempel också ska visa att det behövs docenter också inom andra yrkesområden.

– I och med mitt nya arbete har jag tagit steget bort från forskningen, men yrkespersoner med forskningsbakgrund behövs också inom andra branscher.

Utmärkelsen Årets docent överräcks på Akademiska dagen den 26 mars klockan 18.15 i Akademihuset, Rothoviusgatan 1, Åbo.

 

Mera information:

Johanna Nystedt
Direktör, Fimea
Tfn: 029 522 3210
E-post: förnamn.efternamn@fimea.fi