Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Antagningen av studerande till universiteten våren 2020

Universiteten har tillsammans fattat beslutet att ordna vårens andra gemensamma ansökan till högskolor som planerat, enligt den tidtabell som fastställts av undervisnings- och kulturministeriet och genom att säkerställa tillräckliga resurser för antagningsprocessen.

Om antagningen av studerande i enlighet med den planerade tidtabellen äventyras till följd av de nationella åtgärder som vidtas för att bromsa coronaepidemin, tryggar universiteten antagningen genom att i samarbete förbereda sig på olika undantags- och risksituationer i anknytning till urvalsproven och antagningen. Universiteten samarbetar också nära med undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och yrkeshögskolesektorn.

– Ansökningstiden för vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har precis börjat, och för de sökande är det nu centralt att söka till de ansökningsalternativ de önskar i den gemensamma ansökan, säger Petri Suomala, ordförande för Unifis möte för vicerektorer (utbildning).

– Vi förbereder oss inför urvalsproven genom att beakta statsrådets riktlinjer och myndigheternas rekommendationer. Vi kommer att fästa speciell uppmärksamhet vid att ha så säkra hälsoskyddsarrangemang som möjligt för både de som deltar i antagningstillfällena och de som arrangerar dessa tillfällen, säger Suomala.

Sökande ombeds att i första hand kontakta universitetens antagningsservice i alla frågor som gäller antagningen och ansökan.

Mera information och ansökning på studieinfo.fi.