Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ann-Catrin Östman är årets docent – visar samband mellan det förflutna och aktuella frågor i dagens samhälle

Docentföreningen vid universiteten i Åbo har utnämnt akademilektor, docent i agrarhistoria Ann-Catrin Östman vid Åbo Akademi till Årets docent 2022.

Östmans nominering motiveras av hennes helgjutna och mångsidiga insats i många sammanhang genom vilken hon tydliggjort det akademiska arbetets och tänkandets betydelse med en självklar betoning på historieämnets relevans idag.

Porträttbild av Ann-Catrin Östman
Årets docent Ann-Catrin Östman.

– Hon är en aktiv och innovativ forskare och lärare som under sin forskarkarriär har öppnat nya perspektiv på historievetenskaperna. Hon har på ett speciellt förtjänstfullt sätt visat på det akademiska arbetets och tänkandets relevans som forskare och lärare, säger Tiina Mahlamäki, ordförande för docentföreningen.

–  Jag är mycket glad över denna utmärkelse. Som akademilektor ser jag det som viktigt att i så stor utsträckning som möjlighet låta forskning möta undervisning på ett mycket konkret sätt, säger Östman.

Som långvarig kolumnist på Hufvudstadsbladet har Östman skickligt och på ett tillgängligt sätt lyft fram historisk forskning och visat samband mellan det förflutna och aktuella frågor i dagens samhälle.

Östmans forskning kännetecknas av en nyfikenhet som resulterat i högklassiga publikationer och betydande extern forskningsfinansiering. Östman har forskat i agrarhistoria, manlighetsideal, arbete, försäljning och handel, samt etniciteter och utanförskap från 1600-talet till 1900-talet. Hon har påverkat inom många anmärkningsvärda forskningsprojekt.

År 2021 initierade Östman forskningsprojektet Packa sin kos’ – förvisade och utvisningsdomar under fyra sekler som fick betydande finansiering av Svenska kulturfonden. Samma år fick Östman även finansiering från Finlands Akademi för ett nytt projekt, Waves of banishments? Regulations and practices of expulsion in Northern Europe 1450–1900 om utforskar förvisningar, normer och praktiker i Östersjövärlden.

–  Forskningsprojekten har gett mig som docent en möjlighet att på givande sätt låta forskningen synas i undervisningen och gett möjlighet till interaktion mellan studenter och forskare, säger Östman.

Hon har även tillsammans med historikern Johanna Wassholm redigerat antologin Att mötas kring varor: Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950 (2021) och tillsammans med sociologen Jutta Ahlbeck och folkloristen Eija Stark varit redaktör för Forgotten Livelihoods: Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960 (2022).

Utmärkelsen Årets docent överräcks på Akademiska dagen, torsdagen den 31 mars klockan 17.15 i Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo.

Mera information:

Ann-Catrin Östman
Akademilektor i historia, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Tfn +358 469216410
ann-catrin.ostman@abo.fi