Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Vuoden dosentiksi on valittu Ann-Catrin Östman, joka tuo esiin historian merkityksen suhteessa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin

Turun yliopistojen dosenttiyhdistys on valinnut vuoden dosentiksi 2022 Ann-Catrin Östmanin, joka toimii yliopistonlehtorina ja maataloushistorian dosenttina Åbo Akademissa.

Valintaa perustellaan Östmanin eheällä, laajalla ja monipuolisella toiminnalla. Hän on eri yhteyksissä tuonut esiin akateemisen työskentelyn ja ajattelun merkitystä painottaen erityisesti historian oppiaineen tärkeyttä nykyajassa.

Porträttbild av Ann-Catrin Östman
Vuoden dosentti Ann-Catrin Östman.

– Hän on aktiivinen ja innovatiivinen tutkija ja opettaja, joka on tutkijanuransa aikana avannut historiatieteeseen uudenlaisia näkökulmia. Työssään tutkijana ja opettajana hän on ansiokkaalla tavalla osoittanut akateemisen työskentelyn ja ajattelun merkityksellisyyden, sanoo dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Tiina Mahlamäki.

–  Olen todella iloinen tästä kunnianosoituksesta. Yliopistonlehtorina pidän tärkeänä sitä, että tutkimus ja opetus nivoutuvat yhteen mahdollisimman kattavasti ja hyvin konkreettisella tavalla, sanoo Östman.

Hufvudstadsbladetin pitkäaikaisena kolumnistina Östman on taitavalla ja helppotajuisella tavalla nostanut esiin historiallista tutkimusta ja osoittanut, että menneiden aikojen ja nyky-yhteiskunnan ajankohtaisten kysymysten välillä on yhteys.

Östmanin tutkimukselle on ominaista uteliaisuus ja tiedonjano. Hän on julkaissut laadukkaita artikkeleita ja saanut merkittävää ulkopuolista tukea tutkimukselleen. Östman on tutkinut maataloushistoriaa, mieheyden ihannetta, työntekoa ja kaupankäyntiä sekä etnisiä ryhmiä ja ulkopuolisuutta 1600-luvulta aina 1900-luvulle saakka. Hän on ollut mukana monissa merkittävissä tutkimushankkeissa.

Vuonna 2021 Östman käynnisti tutkimushankkeen Packa sin kos’ – förvisade och utvisningsdomar under fyra sekler, joka käsittelee karkotuksia ja karkotustuomioita neljän vuosisadan aikana ja jolle Svenska kulturfonden myönsi huomattavan rahoituksen. Samana vuonna Östman sai rahoitusta myös Suomen Akatemialta uuteen hankkeeseen, joka on nimeltään Waves of banishments? Regulations and practices of expulsion in Northern Europe 1450–1900. Hankkeessa tarkastellaan karkotuksia, normeja ja käytäntöjä Itämeren maissa.

–  Tutkimushankkeeni ovat antaneet minulle tilaisuuden tuoda tutkimustyö antoisalla tavalla osaksi opetusta ja mahdollistaneet vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja tutkijoiden välillä, kertoo Östman.

Lisäksi hän on toimittanut yhdessä historioitsija Johanna Wassholmin kanssa antologian Att mötas kring varor: Plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850–1950 (2021) sekä yhdessä sosiologi Jutta Ahlbeckin ja folkloristi Eija Starkin kanssa julkaisun Forgotten Livelihoods: Encounters and Practices of Petty Trade in Northern Europe, 1820–1960 (2022).

Ann-Catrin Östmanin nimitys vuoden dosentiksi julkistetaan Akateemisena päivänä torstaina 31.3. kello 17.15 Sibelius-museossa osoitteessa Piispankatu 17, Turku.

Lisätietoja:

Ann-Catrin Östman
Historian yliopistonlehtori, humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta
Puh. +358 469216410
ann-catrin.ostman@abo.fi