Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

en rad med vandrare i en lummig och grön skog

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
5.4.2019

Anmälan öppen: den 25 maj inleds vandringen Åbo–Trondheim längs pilgrimsleden S:t Olofs sjöled

St Olav Waterway-logo

Anmälan är öppen för den första vandringen på den nya pilgrimsleden St Olav Waterway – S:t Olofs sjöled – Pyhän Olavin merireitti. Invigningen sker den 24–25 maj 2019.

På fredag 24.5, kl. 13–18 hålls ett internationellt seminarium St Olav Waterway – A Pilgrimage Back in Time vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo.

Invigningsvandringen, som sker i samarbete med församlingar, föreningar och företag, inleds lördagen den 25 maj, kl. 10.00 vid Åbo domkyrka med en ekumenisk ceremoni som avslutas med att ärkebiskop Tapio Luoma sänder ett budskap från Finland till biskopen i Trondheim, Herborg Finnset. Pilgrimsvandrarna bär med sig budskapet som en stafett.

Vandringen går från Åbo genom S:t Karins, Pargas, Nagu och Korpo, Kökar, Sottunga och över fasta Åland, därefter från Grisslehamn både på land och till sjöss. På land vandrar man längs den helt nya Vikingaleden som sedan knyts ihop med de existerande Olofslederna Helgonleden och Stråsjöleden. Framme i Trondheim är stafetten senast på Sankt Olofsdagen den 29 juli 2019.

Allmänheten välkomnas att delta i invigningsvandringen – det går bra att göra det under några timmar, några dagar eller att vandra hela vägen till Trondheim. Det går också bra att hoppa på mitt i, man behöver inte gå från start. Till exempel ordnas möjlighet att segla från Åbo till Pargas med storbåten Tacksamheten, eller med galeasen Albanus från Mariehamn till pilgrimsledens invigning i Grisslehamn den 6 juni och vidare upp längs svenska kusten. Möjligheterna är många. Dagsetapperna för vandrare är högst 20 km, första dagen Åbo–S:t Karins 15 km, därefter buss för besök vid Kustö biskopsborgs ruiner eller till den första arrangerade övernattningen i Pjukala i Pargas.

Anmälningar till vandringen tas emot via adressen: https://stolavwaterway.com/handelsekalender/premiarvandring

Den som vill delta i seminariet 24.5 anmäler sig på adressen: https://network.novia.fi/Events/69/Apply
Den som vill följa seminariet via streaming anmäler sig på samma adress.

Sista anmälningsdagen för såväl invigningsvandringen som seminariet är den 1 maj 2019.

 

Pilgrimsleden har sedan hösten 2016 utvecklats med EU-medel ur Central Baltic-programmet. Projektet St Olav Waterway pågår till mars 2020 och har en budget på ca 1,5 miljoner euro. Åbo Akademi är huvudman för projektet via Centret för livslångt lärande (CLL).

Sedan december 2018 är hela rutten certifierad som officiell Olofsled i Norden och den blev samtidigt Finlands första officiella led bland de 33 europeiska kulturvägarna. Detta innebär att rutten har samma status som till exempel de klassiska pilgrimsrutterna till Santiago de Compostela.

Nina Söderlund vid CLL är projektkoordinator för St Olav Waterway.

– Jag hoppas att många vill delta i invigningsvandringen, på olika etapper längs hela leden. Det ordnas lokala jippon och program som man kan ta del av, säger Söderlund.

S:t Olofs sjöled har redan en längre tid marknadsförts på olika mässor, konferenser och via sociala medier.

– Den nya pilgrimsleden väcker stort intresse, det märker vi helt klart. På resemässan ITB i Berlin var vi väldigt nära att vinna en utmärkelse i The Scandinavian Outdoor Award, men flera researrangörer upplevde leden som ”ännu lite för spännande” med tanke på att den ännu inte är etablerad och förutsätter att man åker både färja och förbindelsebåt i början av leden. I mitten av april kommer en pilgrimsvandrarentusiast från Portugal för att vandra från Åbo till Trondheim, han var så ivrig så han inte ville vänta tills leden är klar och invigd, säger Söderlund.

Också på EU-nivå har projektet fått erkännande. Det har av Central Baltic-programmet nominerats för RegioStars Award, ett pris med vilket Europeiska kommissionen belönar sådana EU-finansierade projekt, som uppvisar förträfflighet och nya sätt att jobba med regional utveckling.

– Vinnarna utses i oktober men redan en nominering är ett fint erkännande för det jobb vi och alla frivilliga gör inom och utanför projektet, säger Nina Söderlund.

I St Olav Waterway-projektet deltar åtta samarbetsparter, utöver Åbo Akademi (CLL), i Finland också Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär. På Åland är föreningen Franciskus på Kökar och Sottunga kommun parter i projektet. För Ålands del är medfinansiären Ålands landskapsregering. I Sverige deltar kommunerna Söderhamn och Östhammar, samt föreningen Pilgrimstid Sverige.

 

För mera information:

Projektparterna i Finland:

Nina Söderlund, Åbo Akademi (CLL), projektets koordinator, nina.soderlund@abo.fi, tel. 050 527 8180
James Simpson, Pargas stad, james.simpson@pargas.fi, tel. 040 488 5977
Anna-Karin Abrahamsson, YH Novia, anna-karin.abrahamsson@novia.fi, tel. 044 7623 390

 

Projektparterna på Åland:

Christian Pleijel, föreningen Franciskus, christian@pleijel.ax, tel. 045 734 28825
Kennet Lundström, Sottunga kommun, kennet.lundstrom@sottunga.ax, tel. 018 55125

Samt Nalle Öhman, ordförande för föreningen Olofsleder i Finland rf – Suomen Olavinreitit ry, tel. 0400 629 193.

 

Se också:

Projektets webbplats: www.stolavwaterway.com

Seminarieprogrammet: https://stolavwaterway.com/handelsekalender/invigningsseminarium

Bilder och en karta fria för medierna att använda finns på: http://web.abo.fi/pressmaterial/sow/
Fotografen Stefan Bremer bör nämnas.

 

logon