Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Aurumin pysäköintialueen sijoittamiselle etsitään vaihtoehtoa

Aurum-hankkeen johtoryhmä valtuutti 11.12.2019 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) selvittämään uutta vaihtoehtoa Aurum-rakennuksen pysäköintipaikkavelvoitteiden täyttämiseksi.

Vaihtoehtoiseksi paikaksi Caloniankujan pysäköintialueelle on löydetty Vatselankadun pysäköintialue. Mikäli osa pysäköintipaikoista siirtyisi Vatselankadun pysäköintialueelle, ei uusia pysäköintipaikkoja rakenneta kampukselle lainkaan. Tässä vaihtoehdossa jouduttaisiin todennäköisesti vähentämään nyt alueella Turun yliopiston opiskelijoiden käytössä olevien pysäköintipaikkojen määrää jonkin verran. Alueelle kulku tapahtuisi Assistentinkadun kautta, joten ratkaisulla ei olisi vaikutusta liikenteeseen Vatselankadulla.

Pysäköinnin suhteen mahdollisesti tehtävät uudet ratkaisut edellyttävät kaupungin viranomaisten hyväksyntää päätökselle. Jos eri osapuolia tyydyttävää vaihtoehtoa ei löydy, on myös mahdollista, että parkkialueen toteutuksessa palataan alkuperäisen suunnitelman mukaiseen vaihtoehtoon. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan SYKin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin verkkosivuilla.

Turun yliopiston alakampukselle, Educariumin ja Calonian väliin suunniteltu uusi pysäköintialue herätti aiemmin syksyllä runsaasti keskustelua. Parkkipaikkahanketta vastaan kerättiin adressi, jonka allekirjoitti noin 1700 ihmistä.