Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ett lysande tänk i mörkret, den självlysande algen Alexandrium ostenfeldii
Den självlysande algen Alexandrium ostenfeldii. Foto: Samuel Salminen/Fern Orchestra

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
27.12.2018

Alger lyser upp Lux Helsinki

En installation bestående av självlysande alger ger sitt skimmer över Lux Helsinki 3–9.1.2019. Ljuskonstnär Vespa Laine och ljudkonstnär Markus Heino från ”Fern Orchestra” samarbetar med forskaren i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi Conny Sjöqvist för att ge publiken en konstnärlig naturupplevelse.

Besökare vid Kabelfabriken får se ett kinetiskt verk med algen Alexandrium ostenfeldii i huvudrollen. Alexandrium ostenfeldii är en fotosyntetisk mikroalg som lever i Östersjön och kan sägas vara både synlig och osynlig. De encelliga algerna är så små att ögat inte ser dem. Samtidigt ger de vid rörelse ifrån sig ett bländande vackert blåaktigt sken, som blir synligt för oss när cellerna finns i tillräcklig mängd.

– Algernas ljusproduktion är en väldigt energikrävande process och således en påfrestning för den enskilda cellen, så det ska bli spännande att se hur länge de orkar. De borde lysa några dagar men vi har förberett alger så att vi kan byta dem med några timmars mellanrum om det behövs, säger Sjöqvist.

Installationens namn Breath kommer från att mikroalger producerar hälften av all syre i atmosfären. Trots den livsviktiga funktionen som Alexandrium ostenfeldii bidrar med, är den vackra algen mycket giftig.

– Den kan rentav vara dödlig om man förtär den. Bakom installationen finns en vilja att lyfta fram vårt paradoxala förhållande till algen. Dels är den vacker att se på, dels blir den vanligare på grund av problematiska faktorer som klimatförändringen och övergödningen i havet, säger Laine.

– Antropocenen, alltså den epok vi nu lever i där människan globalt har påverkat jordens klimat och ekosystem, går ända ner på mikroskopisk nivå och påverkar precis allt. Men det är ännu inte för sent att agera, säger Sjöqvist.

I samband med installationen utges en konstpublikation som lär läsarna mera om algen. Publikationen ombryts av grafiker Samuel Salminen, och kommer att innehålla självlysande element.

Breath ses vid Valssaamo i Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, Helsingfors, under Lux Helsinki 3–9.1.2019, kl. 15–22. Mera info om Lux Helsinki: www.luxhelsinki.fi.

Vespa Laine är magister i teaterkonst med inriktning ljusdesign, Teaterhögskolan 2010. Hon är född i Åbo 1977, numera bosatt i Pargas. Hon är bland annat känd för växtorkestern Fern Orchestras Arboretum – Plant Series II. Hennes konstnärliga arbete behandlar klimatförändring och ekologi, samt interaktion mellan människa och natur.

Conny Sjöqvist är filosofie doktor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi 2015. Han är född i Dalsbruk 1984, numera bosatt i Åbo. För tillfället är Sjöqvist knuten till Åbo Akademi som projektforskare vid forskningsprofilen Havet, som är gemensam med Åbo universitet.

Konstverket sponsoreras av Miljö- och marinbiologin vid Åbo Akademi, Finlands miljöcentral/Havscentrum, Tieteen tiedotus ry. och Svenska kulturfonden.

 

Mera information:
Conny Sjöqvist
Projektforskare inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi
E-post: conny.sjoqvist@abo.fi
Tfn: +358 40 558 0284

Vespa Laine
Ljuskonstnär
E-post: vespa@fernorchestra.com
Tfn: +358 40 087 6118

Bilder och en filmsnutt av Alexandrium ostenfeldii-algen kan laddas ned på: http://web.abo.fi/pressmaterial/Alexandrium_ostenfeldii/
Vänligen nämn fotografen: Samuel Salminen/Fern Orchestra

De självlysande algerna är väldigt svåra att fota. Bilden ska tas i mörker, vilket kräver lång slutartid, men samtidigt måste man röra om algerna för att de ska lysa, vilket i kombination med den långa slutartiden lätt gör bilden grötig.

Inbjudan till invigningen: http://web.abo.fi/pressmaterial/lux_kutsu.pdf


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör