Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Universiteten gör sina öppna universitetsstudier tillgängliga för examensstuderande

 

Finlands öppna universitet visar sitt stöd för examensstuderande i det rådande undantagstillståndet som gjort att all närundervisning vid universiteten har ställts in. En del av utbudet av distansstudier på våren och sommaren 2020 görs avgiftsfritt tillgängliga för examensstuderandena vid landets alla universitet.

En del av utbudet av distansstudierna vid landets öppna universitet blir tillfälligt avgiftsfria. För närvarande omfattar utbudet av öppna universitetsstudier som kan avläggas på distans i hela landet över hundra studiehelheter, och utbudet utvidgas ytterligare under våren. I dessa studiehelheter ingår det studier vid olika fakulteter och inom olika vetenskapsgrenar.

Studiehelheterna som ingår i det gemensamma, riksomfattande studieutbudet av distansstudier är planerade att avläggas under våren och sommaren 2020, så att de i så stor utsträckning som möjligt kan hjälpa studerandena att fortsätta sina examensstudier under tiden det råder undantagstillstånd i landet.

Utbudet av avgiftsfria studiehelheter vid öppna universitet i hela landet kan man bekanta sig närmare med på adressen: avoin.jyu.fi/avoimet.

De öppna universitetsstudierna följer fakulteternas undervisningsplaner. Studerandena ska själva se till att studierna som de avlagt som öppna universitetsstudier kan tillgodoräknas vid deras hemuniversitet.

Studiemöjligheter på våren och sommaren

”Öppna universitetsstudier möjliggör studier inom flera vetenskapsområden för de studerande vars studieplanerna plötsligt ändrades till följd av coronaviruspandemin. I det stora utbudet kan man hitta både studier som kan inkluderas i ens egen studieplan och intressanta biämnesstudier – eventuellt i ämnen som man tidigare inte haft planer på att studera”, säger Östra Finlands universitets akademiska rektor Tapio Määttä.

Vårens och sommarens öppna studiehelheter underlättar också för de studerande vars eventuella planerade praktik eller sommarjobb inte blir av på grund av undantagstillståndet.

”Universiteten ser tillsammans till att studerandena har möjlighet att fortsätta sina studier trots den svåra situationen. Det här är ett fint sätt för universiteten att ställa upp för sina studerande. Det här är också ett ypperligt bevis på att en exceptionell situation också kan bana väg innovationer och nya samarbetsformer”, konstaterar Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä.

Universiteten samarbetar för studenternas bästa

Utbudet av avgiftsfria studiehelheter vid öppna universitet i hela landet publiceras 23.3.2020 kl. 15. Det är Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter Chydenius, Lapplands universitet, Vasa universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet som ingår i samarbetet och som erbjuder öppna studiehelheter vid sina öppna universitet.

De samarbetande universiteten har för det här riksomfattande utbudet av öppna och avgiftsfria studier valt ut studiehelheter som är avsedda att avläggas på distans. Studieutbudet varierar mellan universiteten, men det kommer att utvidgas senare under våren. Samarbetet för att få till stånd ett gemensamt, riksomfattande studieutbud har letts av Öppna universitetets forum, samarbetsnätverket för samtliga öppna universitet i Finland.

”De exceptionella förhållandena stärker samarbetsformerna universiteten emellan. Finlands öppna universitet förtjänar ett stort tack för det här initiativet och också för hur snabbt det blev verklighet av det. De är en viktig del av universiteten, och deras verksamhet präglas av en föredömlig flexibilitet och samarbetsförmåga. Av universitetens olika avdelningar är det just vid öppna universitet som en sådan här idé kan förverkligas på under en vecka”, säger Tapio Määttä.

”Öpu till undsättning! Jag är glad över att universitetens samarbetsnätverk på det här sättet visar vad det klarar av, när det verkligen behövs. Vår gemensamma målsättning är att universitetsstuderandena i Finland kan garanteras högklassig utbildning även under exceptionella förhållanden”, konstaterar ordföranden för Öppna universitetets forum Jukka Lerkkanen från Jyväskylä universitet.

Närmare information:

Länk till öppna universitetens gemensamma studieutbud: avoin.jyu.fi/avoimet

Tapio Määttä, akademisk rektor, Östra Finlands universitet, tapio.maatta@uef.fi, 050 5751589

Minna Herno, vice direktör för Helsingfors universitets Öppna universitet, minna.herno@helsinki.fi, 050 403 6260

Jukka Lerkkanen, ordförande för Öppna universitetets forum, direktör för öppna universitetet vid Jyväskylä universitet, jukka.lerkkanen@jyu.fi, 0400 249 643

Majlen Saarinen, utbildningschef, Öppna universitetet vid Åbo Akademi, majlen.saarinen@abo.fi, 046 920 2598

Reetta Kungsbacka, utbildningschef, Vasa universitet, reetta.kungsbacka@univaasa.fi, 029 449 8189

Mervi Varja, avdelningschef, Åbo universitet, mervi.varja@utu.fi, 040 7014600

Merija Timonen, servicechef, Lapplands universitet, merija.timonen@ulapland.fi, 040 777 7352

Terhi Keltanen, planerare, Östra Finlands universitet, terhi.keltanen@uef.fi, 050 329 1684