Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
7.12.2018

Åbouniversiteten rapporterar till EU om grundrättigheter i Finland

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och juridiska fakulteten vid Åbo universitet inleder ett nytt samarbete som nationell rapportör för de grundläggande rättigheterna i Finland. Projektet som pågår 2018–2022 bygger vidare på det långvariga rättsvetenskapliga samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. Den indikativa budgeten för den fyraåriga projektperioden är 630 000 euro.

Åbouniversiteten blir tillsammans medlemmar i nätverket FRANET som grundats av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). I forskningsuppdraget ingår att samla information och producera nationella rapporter på olika tematiska områden, såsom jämlikhet och icke-diskriminering, rasism, asylfrågor och migration, dataskydd, barnets rättigheter, brottsoffers rättigheter och handikappades rättigheter.

Rapporterna används av FRA för att sammanställa publikationer om de grundläggande rättigheterna på hela EU-området. Arbetet bidrar till att ge EU-institutioner och medlemsstater oberoende, faktabaserat stöd och sakkunskap om de grundläggande rättigheterna.

Samarbetet i Åbo koordineras av Institutet för mänskliga rättigheter under professor Elina Pirjatanniemis ledning. Professor Juha Lavapuro är teamledare för forskarna vid Åbo universitet.

Under perioden 2011–2018 har Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi skött uppdraget som nationell rapportör för FRANET tillsammans med Förbundet för mänskliga rättigheter.

För mera information:

Projektchef, Åbo Akademi
Katarina Frostell
Tfn: +358 40 537 0848
E-post: kati.frostell@abo.fi

Professor i statsrätt och folkrätt vid Åbo Akademi
Föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter
Elina Pirjatanniemi
Tfn: +358 50 401 3735
E-post: elina.pirjatanniemi@abo.fi

Professor i offentlig rätt vid Åbo universitet
Juha Lavapuro
Tfn: +358 40 775 5190
E-post: julava@utu.fi

Se också:
www.abo.fi/en/institute-for-human-rights/franet/
http://fra.europa.eu/en
https://oikeusministerio.fi/sv/eu-s-byra-for-grundlaggande-rattigheter


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör