Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
7.12.2018

Turun yliopistot yhteistyöhön perusoikeuksia koskevassa raportoinnissa EU:lle

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti ja Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta aloittavat yhteistyön kansallisena perusoikeusraportoijana EU:n perusoikeusvirastolle (Fundamental Rights Agency, FRA). Vuosina 2018–2022 toteutettava hanke on jatkoa Åbo Akademin ja Turun yliopiston jo pitkään kestäneelle oikeustieteelliselle yhteistyölle. Hankkeen alustava budjettisuunnitelma neljälle vuodella on 630 000 euroa.

Yliopistot osallistuvat yhdessä EU:n perusoikeusviraston perustamaan FRANET-verkostoon. Tutkimusyhteistyö käsittää tiedonkeruuta ja Suomea koskevaa raportointia eri temaattisilta alueilta kuten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, rasismi, turvapaikanhakijat ja maahanmuutto, tietosuoja, lapsen oikeudet, rikoksen uhrin oikeudet ja vammaisten henkilöiden oikeudet.

Perusoikeusvirasto käyttää tietoja raportoinnissaan perusoikeuksista koko EU:n alueella. Raportoinnin tarkoituksena on tuottaa perusoikeuksia koskevaa riippumatonta, faktoihin ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa EU-instituutioiden ja jäsenvaltioiden käyttöön.
Yhteistyötä koordinoi Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, professori Elina Pirjatanniemen johdolla. Professori Juha Lavapuro toimii Turun yliopiston tutkijaryhmän johtajana.

Vuosina 2011–2018 Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti hoiti kansallisen FRANET-raportoijan tehtävää yhdessä Ihmisoikeusliiton kanssa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö, Åbo Akademi
Katarina Frostell
Puh: +358 40 537 0848
Sähköposti: kati.frostell@abo.fi

Kansainvälisen oikeuden professori, Åbo Akademi
Ihmisoikeusinstituutin johtaja
Elina Pirjatanniemi
Puh: +358 50 401 3735
Sähköposti: elina.pirjatanniemi@abo.fi

Julkisoikeuden professori, Turun yliopisto
Juha Lavapuro
Puh: +358 40 775 5190
Sähköposti: julava@utu.fi

Katso myös:
www.abo.fi/en/institute-for-human-rights/franet/
http://fra.europa.eu/en
https://oikeusministerio.fi/eu-n-perusoikeusvirasto-fra-


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja