Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbohögskolor påverkar tillsammans i EU

Åbo Akademi tillsammans med Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia har intensifierat sin gemensamma EU-påverkan. Målet med samarbetet är att öka synligheten för högskolornas spetsforskning och expertis inom Europeiska unionen, samt främja deras aktiva deltagande i EU:s centrala forskningsnätverk och i beslutsfattandet.

Anniina Jaako är högskolornas gemensamma chef för EU-frågor. Jaako arbetar på plats i Bryssel en del av sin arbetstid.

– Via närvaron i Bryssel gör vi högskolorna kända och kan påverka och skaffa tidig information på ett annat sätt än på avstånd. Det är mycket enklare att identifiera möjligheter på ort och ställe än att ta reda på dem en i taget, berättar Jaako.

EU-påverkan är ett långsiktigt arbete vars resultat inte syns genast, men som kan ha långtgående konsekvenser.

– Jag följer noga med möjligheterna som gäller till exempel kommissionsforskning och industrins partnernätverk. Ett centralt mål för påverkan är att vi blir en mer eftertraktad internationell partner i stora EU-finansieringsansökningar. I allt det vi gör är målet också att främja samarbete och god praxis mellan högskolorna.

Högskolor viktiga för EU:s konkurrenskraft och hållbarhetsarbete

Högskolorna i Åbo ordnade ett gemensamt evenemang med rubriken The Role of Higher Education Institutions in Securing the EU’s Competitiveness and Resilience i Bryssel under EU:s forsknings- och innovationsveckor tillsammans med andra finländska högskolor och nordiska parter verksamma i Bryssel.

– Evenemanget i sig är redan ett konkret resultat det ökade samarbetet, påverkansarbetet och synligheten. Vi lyfte fram universitetens och yrkeshögskolornas viktiga roll när det gäller att bidra till EU:s mål för konkurrenskraft och hållbarhet, och för att lösa utmaningar kopplade till dessa områden. Dessutom bidrog vi till att främja dialogen mellan beslutsfattare, högskolor och näringsliv genom att locka en mångfald av deltagare från olika sektorer som påverkar inom Europa och i Bryssel, berättar Jaako.

Diskussionerna kommer att sammanfattas och utnyttjas till exempel för att informera parlamentsledamöter, kommissionen och andra viktiga aktörer om målen. Målet är att trygga högskolornas centrala roll i EU:s strategiska fokusområden.

– De frågor som togs upp inkluderar bland annat en ökad integrering av vetenskapliga perspektiv i det politiska beslutsfattande, att stödja demokrati, förbättrad vetenskaplig läskunnighet samt betydelsen av att skapa attraktiva karriärvägar för forskare i Europa, säger Jaako.

(Foto av Christian LueUnsplash.)