Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Turkulaiset korkeakoulut vaikuttavat yhdessä EU:ssa

Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia ovat tiivistäneet yhteistä EU-vaikuttamista. Yhteistyön tavoitteena on lisätä korkeakoulujen huippututkimuksen ja osaamisalueiden näkyvyyttä Euroopan unionissa sekä edistää aktiivista roolia EU:n keskeisissä tutkimusverkostoissa ja päätöksenteossa.

Anniina Jaako on korkeakoulujen yhteinen EU-asioiden päällikkö. Jaako työskentelee osan työajastaan paikan päällä Brysselissä.

– Läsnäolon kautta tehdään korkeakouluja tunnetuksi sekä pystytään vaikuttamaan ja tekemään varhaista tiedonhankintaa eri tavalla kuin kauempaa. Paikan päällä mahdollisuuksien tunnistaminen on paljon yksinkertaisempaa kuin yksittäin selvitteleminen, Jaako kertoo.

EU-vaikuttaminen on pitkän linjan työtä, jonka tulokset eivät näy heti, mutta jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

– Seuraan tarkasti mahdollisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi komission tutkimuksen ja teollisuuden kumppanuusverkostoihin – vaikuttamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että olemme entistä halutumpi kansainvälinen partneri isoissa EU-rahoitushauissa. Kaikessa tekemisessä on tavoitteena myös korkeakoulujen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen edistäminen.

Korkeakouluilla merkittävä rooli EU:n kilpailukyvyssä ja kestävyydessä

Turkulaiset korkeakoulut järjestivät Brysselissä EU:n tutkimus- ja innovointiviikolla yhteisen The Role of Higher Education Institutions in Securing the EU’s Competitiveness and Resilience -tapahtuman yhdessä muiden Brysselissä vaikuttavien suomalaisten korkeakoulujen ja pohjoismaisten kumppanien kanssa.

– Tapahtuma itsessään on jo konkreettinen tulos yhteistyöstä, vaikuttamisesta ja näkyvyyden lisäämisestä. Nostimme keskiöön yliopistojen ja ammattikorkeakorkeakoulujen merkittävän roolin EU:n kilpailukyvyn ja kestävyyden tavoitteissa ja niihin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi edistimme vuoropuhelua päättäjien, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä, sillä tilaisuus keräsi runsaan osallistujajoukon eurooppalaisia ja Brysselissä vaikuttavia toimijoita, Jaako kertoo.

Tilaisuudessa esiin nousseet viestit kirjoitetaan yhteenvedoksi, jota käytetään viestimään tavoitteista EU-parlamentin jäsenille, komissiolle ja muille keskeisille toimijoille. Tavoitteena on varmistaa korkeakoulujen keskeinen asema EU:n strategisissa painopisteissä.

– Esille nousivat muun muassa tieteellisten näkemysten yhä voimakkaampi sisällyttäminen poliittiseen päätöksentekoon, demokratian tukeminen ja tiedelukutaidon parantaminen sekä houkuttelevien tutkijanurien luominen Euroopassa, Jaako kertoo.

(Kuva: Christian Lue, Unsplash.)