Skriv här det du söker efter!

Mediainbjudan

Mediainbjudan

Åbohögskolor och Bayer söker framtida innovationer inom hälsovård och läkemedel i Corporate Corner

Åboregionens högskolor arrangerar tillsammans med Bayer ett Corporate Corner-evenemang i Medisiina D och besökscentret Joki måndagen den 10 oktober 2022. Under evenemanget kartläggs nya samarbetsmöjligheter inom läkemedelsforskning, produktutveckling och produktionsteknologi. Under eftermiddagen ordnas också en interaktiv och spelifierad simulering av läkemedelsutvecklingen i besökscentret Joki. Mediernas representanter är välkomna att delta i evenemanget.

Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola har alla ingått ett strategiskt partnerskapsavtal med läkemedelsföretaget Bayer. Högskolorna arrangerar tillsammans med Bayer ett Corporate Corner-evenemang för forskare och studerande i Medisiina D och besökscentret Joki måndagen den 10 oktober 2022.

Åbo samlar såväl nationellt som internationellt betydande toppforskning inom medicin, hälsovårdsteknologi och läkemedelsutveckling. Åbohögskolornas partnerskap med Bayer är till nytta för aktörerna, ekonomin och invånarna i regionen och, i ett vidare perspektiv, i hela Finland.

Corporate Corner ger möjlighet att diskutera teman i anslutning till t.ex. läkemedelsforskning, kliniska undersökningar och produktionsteknologi för läkemedel. Under evenemanget har studerande och forskare också möjlighet att diskutera karriärmöjligheter med Bayers representanter.

– Vi bedriver ett omfattande samarbete med högskolorna inom såväl forskning som utbildning, eftersom vi tror att framtida innovationer och den bästa möjliga vården för patienterna skapas just genom samarbete. För att lyckas i den globala konkurrensen krävs de bästa förmågorna och ett innovationsekosystem av olika slags aktörer. Ett bra exempel på detta är det center för läkemedelsutveckling som grundas i Åbo, och som främjar en effektivare kommersialisering av de finländska läkemedelsinnovationerna. Universiteten är grundpelare för det här ekosystemet, berättar VD Christiane Temminghoff vid Bayer Nordic.

Vid evenemanget kan man under förmiddagen lyssna till inlägg av Temminghoff och Åbo universitets rektor Jukka Kola. Bayer presenterar dessutom sin verksamhet och sina kompetensbehov, och förmiddagen avrundas med en paneldiskussion om samarbetet mellan högskolor och företag. Paneldiskussionen tar upp betydelsen av utländska förmågor, investeringar samt läkemedelsforskningen och läkemedelsproduktionen i Åboregionen och Finland.

Under eftermiddagen ges forskarna möjlighet att presentera sina egna forskningsteman och potentiella samarbetsidéer för Bayers representanter. I evenemanget deltar cirka 200 forskare och tiotals studerande. Närmare 50 samarbetsförslag har kommit in, av vilka de mest slående diskuteras med Bayer.

I besökscentret Joki arrangeras med början kl. 13 en simulering av läkemedelsutvecklingen, där deltagarna på kort tid får uppleva läkemedlens hela utvecklingscykel från laboratorierna till apoteken. I verkligheten kan utvecklingen av ett läkemedel ta över tio år i anspråk, och endast ungefär en procent av alla läkemedelsämnen kommer ut på marknaden.

Mediernas representanter är välkomna att följa Corporate Corner-evenemanget i Medisiina D (Kinakvarnsgatan 10, Åbo) måndagen den 10 oktober kl. 10–12. I samband med evenemanget finns möjlighet att intervjua forskare samt nyckelpersoner bland arrangörerna. Journalisterna kan också delta i simuleringen av läkemedelsutvecklingen i besökscentret Joki med början kl. 13.

Besök evenemangets webbplats.

Mer information om evenemanget:

Eeva Rainio, fakultetschef, medicinska fakulteten, Åbo universitet, tfn 029 450 2653, erainio@utu.fi

Mer information om Bayer samt mediekontakter:

Aino Försti-Smith, kommunikationschef, Bayer Finland, tfn 040 687 9995, aino.forsti-smith@bayer.com

Program:

9.45: Anmälan och kaffe

10.15: Öppning av evenemanget och presentation av Bayer, rektor Jukka Kola, Bayer Nordics VD Christiane Temminghoff

10.35: Kärnområden och kompetensbehov i Bayers verksamhet, Tomi Penttilä, chef för Bayers produktionsanläggning i Åbo, Manja Ahola, chef för Bayers forsknings- och produktutveckling i Åbo och Tarja Jalava, chef för projekthanteringen inom Bayers kliniska läkemedelsforskning för cancersjukdomar

11.15: Paneldiskussion om samarbetet mellan högskolor och företag

Mångfaldens betydelse för innovationerna – Hur locka internationella förmågor till Finland?

Mika Hannula, prorektor, Åbo universitet
Christiane Temminghoff, VD, Bayer Nordic

Läkemedelsutveckling och innovationer som drivkraft för ekonomisk tillväxt i Åbo och Finland

Reko Leino, prorektor, Åbo Akademi
Manja Ahola, chef för Bayers forsknings- och produktutveckling i Åbo

Hur utveckla produktionsförmågorna och locka investeringar till Åboregionen och hela Finland?

Vesa Taatila, rektor, Åbo yrkeshögskola
Tomi Penttilä, chef för Bayers produktionsanläggning i Åbo

12.00: Lunchpaus

13.00: Pitchning av på förhand utvalda teman, smågruppsdiskussioner i Medisiina D och simulering av läkemedelsutvecklingen i besökscentret Joki

16.00: Evenemanget avslutas