Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbobornas åsikter driver forskningen framåt – delta i webbenkät om hamnområdet 

Hur skulle området kring Åbo hamn och Slottsudden kunna se ut för att vara både trivsamt och miljövänligt, men samtidigt också främja en smidig vardag för stadsbor, turister och företag på ett sätt som stärker samhällelig inkludering? Kan data och digitala lösningar bidra till utvecklingen? De här frågorna vill man hitta svar på inom ett gemensamt forskningsprojekt vid Åbo Akademi och Åbo universitet.

Området som omfattar Åbo hamn och Slottsudden kommer att genomgå betydande förändringar under de kommande åren: enligt planerna skall den nya gemensamma terminalen stå klar 2027 och Museet för historia och framtiden några år därefter. Planen är att öka trivseln i området genom att bygga grönområden och att liva upp området med konst, evenemang, butiker och caféer.

Då man ska genomföra de här fysiska förändringarna ger det ett bra tillfälle att även undersöka hur man kan utnyttja digital teknik för att främja områdets tjänster, trafiklösningar och smidig mobilitet samt klimat- och naturmiljötillstånd.

Projektet ”Smart hamnstad: Mot en förbättrad digital integration av hamn- och stadsverksamhet” vid Åbo Akademi och Åbo universitets handelshögskola kommer nu att undersöka hur man kan använda digitala lösningar för att stödja utvecklingen av en smart hamnstad.

– Vi vill ta reda på hur man genom forskning kan kombinera en smart stad och en smart hamn. Vi kommer att leta upp internationella exempel och bedöma hur deras bästa lösningar kunde tillämpas i Åbo. Vi har också kartlagt vilken typ av data som redan finns och hur den för närvarande används och delas mellan olika parter, säger professor i industriell ekonomi Magnus Hellström, som leder projektet vid Åbo Akademi.

Projektet samlar också in erfarenheter från stadsbor, turister och företag. Främst är man intresserad av att höra synpunkter kring områdets tjänster och på hur mobilitet i området skulle kunna göras ännu smidigare genom att utveckla digitala lösningar. Enkäten är öppen fram till 15.12.2023 och går att svara på här. Bland alla som deltar lottas det ut tre presentkort a´25€.

– Att lyssna på användarnas erfarenheter och önskemål är mycket viktigt i utvecklingen av digitala tjänster, och därför hoppas vi på omfattande feedback från människor som rör sig i hamnen och Slottudds-området, förklarar forskningschef Marikka Heikkilä från Åbo universitets handelshögskola.

 

Fortsatt bearbetning kring temat fortsätter med workshops riktade till stadsbor nästa år. Intresserade kan redan nu kontakta forskarna genom att skicka ett mejl till smartportcity@utu.fi. Synpunkter och idéer är också välkomna!

Du kan läsa mer om forskningsprojektet på www.utu.fi/smartportcity .

 

För mer information om studien kontakta:

Irina Wahlström, projektchef laboratoriet för industriell ekonomi, Åbo Akademi
tel. 050 39 46 961
irina.wahlstrom@abo.fi

Kristel Edelman, forskningsledare, Åbo universitets handelshögskola
tel. 050 56 51 666
kristel.edelman@utu.fi