Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Kaupunkilaisten näkemykset siivittävät tutkimusta älykkäästä Turusta eteenpäin

Millainen olisi viihtyisä, kaupunkilaisten, matkailijoiden ja yritysten arjen sujuvuutta edistävä, osallisuutta vahvistava sekä luonnon ja ympäristön huomioiva Turun sataman ja Linnanniemen alue? Miten data ja digitaaliset ratkaisut voivat olla avuksi alueen ja älykkään satamakaupunki Turun kehityksessä? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa.

Turun sataman ja Linnanniemen alue tulee kokemaan merkittäviä muutoksia tulevina vuosina: suunnitelmien mukaan uusi yhteisterminaali valmistuu vuonna 2027, ja Historian ja tulevaisuuden museo muutama vuosi tämän jälkeen. Alueen viihtyisyyttä on tarkoitus lisätä rakentamalla viheralueita, ja elävöittämällä aluetta taiteella ja tapahtumilla sekä kaupoilla ja kahviloilla. Fyysisten muutosten toteuttaminen tarjoaa hyvän tilaisuuden tarkastella myös digitaalisuuden hyödyntämistä alueen palveluiden, liikenneratkaisujen ja sujuvan liikkumisen sekä ilmaston ja luonnonympäristön tilan edistämiseksi. Tähän pureutuu Åbo Akademin ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijatiimi pohtien, miten digitaalisilla ratkaisuilla ja dataa hyödyntämällä voidaan tukea älykkään satamakaupungin kehitystä.

– Tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle ajatuksesta yhdistää älykaupunki ja älysatama etsien maailmalta hyviä esimerkkejä ja pohtien, miten niiden parhaita puolia voitaisiin Turussa soveltaa. Olemme myös kartoittaneet, millaista dataa jo on olemassa ja miten sitä tällä hetkellä hyödynnetään ja jaetaan eri tahojen kesken, kertoo hanketta Åbo Akademissa johtava professori Magnus Hellström.

Tutkimuksessa kerätään paraikaa myös kaupunkilaisten, matkailijoiden ja alueella toimivien yritysten kokemuksia sataman ja Linnanniemen alueesta ja sen palveluista sekä myös näkemyksiä siitä, miten alueella liikkumisesta ja palveluiden käyttämisestä saataisiin entistä sujuvampaa digitaalisia ratkaisuja kehittämällä.

– Käyttäjien kokemusten ja toiveiden kuunteleminen on erittäin tärkeää digitaalisten palveluiden kehittämisessä, ja siksi toivommekin laajasti palautetta sataman ja Linnanniemen alueella liikkuvilta, selittää tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tutkijat kutsuvatkin nyt kaupunkilaisia osallistumaan tutkimukseen vastaamalla nettikyselyyn osoitteessa https://sites.utu.fi/smartportcity/fi/ 15.12.2023 mennessä kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 3 kpl 25 € arvoisia lahjakortteja. Kysely on osa ”Älykäs satamakaupunki: Kohti satama- ja kaupunkitoimintojen tehostettua digitaalista integraatiota” -tutkimushanketta.

 

Kaupunkilaisten kanssa aiheen työstämistä jatketaan ensi vuonna järjestettävissä työpajoissa. Kiinnostuneet voivat olla jo nyt yhteydessä tutkijoihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen smartportcity@utu.fi . Myös palaute ja ideat ovat tervetulleita!

Tutkimushankkeesta voi lukea lisää sivuilla www.utu.fi/smartportcity.

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:

Tutkimuspäällikkö Kristel Edelman, Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta
050 565 1666
kristel.edelman@utu.fi

Projektipäällikkö Irina Wahlström, Åbo Akademista
050 394 6961
irina.wahlstrom@abo.fi