Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo stad och Åbo Akademi ingår strategiskt partnerskap

Åbo stad och Åbo Akademi har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal för att stärka och utveckla samarbetet mellan staden och universitetet.

Stadens borgmästare Minna Arve och Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt undertecknade avtalet tisdagen den 21 maj 2024 vid en ceremoni i Aurum vid Åbo Akademi.
Partnerskapet fördjupar ytterligare det redan mångsidiga samarbetet mellan staden och universitetet.

Avtalet fokuserar på flera områden, såsom gemensamma forskningsinitiativ och stadsutvecklingsprojekt, inklusive satsningar för regional utveckling med särskilt fokus på livskraften i Åboland och den lokala gröna omställningen. Parterna vill också stärka kopplingarna mellan akademi och näringsliv, för att locka fler talanger och investeringar till Åbo och regionen.

Enligt Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi, är det av strategisk betydelse för universitetet att ha ett nära samarbete med regionala partners och att vara en drivande kraft i hela regionen.

– För ett universitet är det viktigt att samarbeta både långsiktigt och strategiskt, och vi uppskattar de många värdefulla samarbetsformer Åbo stad erbjuder. Åbo Akademi och Åbo stad delar en lång historia, inte minst i och med att vårt campus ligger i hjärtat av det historiska Åbo. Vi har många gemensamma mål, från campusutveckling till att förbättra möjligheterna för internationella studenter att integreras på arbetsmarknaden, och givetvis i allt vi gör för att möta regionens kompetensbehov, säger Lindfelt.

Åbos borgmästare Minna Arve och Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt undertecknade avtalet tisdagen den 21 maj 2024 vid en ceremoni i Aurum.

Ett exempel på ett aktuellt samarbete inom campusutveckling är nybygget Astra, beläget på Biskopsgatan i Åbo, där Åbo Akademi blir hyresgäst. Byggnaden kommer att utgöra en unik samlingsplats där bildning och historia sammanflätas, och skapa en öppen mötesplats för både invånare och studenter.

– Åbo är inte bara Finlands äldsta stad utan också landets mest anrika studentstad. Vårt lands enda svenskspråkiga universitet har länge haft en central roll i att utveckla vår tvåspråkiga stads livskraft och innovationsförmåga. Samarbetet har alltid anpassat sig efter tiden. Nu producerar Åbo Akademis många högkvalitativa och tvärvetenskapliga utbildningsprogram exempelvis spetskompetens för den gröna omställningen, vilket kommer att behövas inom alla sektorer i framtiden. Aktivt hållbarhets- och klimatarbete förenar oss starkt, därför är jag mycket glad att Åbo Akademi nu också är vår klimatstadsavtalspartner i byggandet av ett koldioxidneutralt Åbo till jubileumsåret 2029, säger Minna Arve, Åbos borgmästare.

Kontakt:
Marko Joas, prorektor för samverkan, Åbo Akademi
marko.joas@abo.fi
+358 40 072 6125