Kirjoita tähän hakemasi!

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote

Turun kaupunki ja Åbo Akademi solmivat strategisen kumppanuuden

Turun kaupunki ja Åbo Akademi ovat allekirjoittaneet strategisen kumppanuussopimuksen kaupungin ja yliopiston välisen yhteistyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt allekirjoittivat sopimuksen tiistaina 21. toukokuuta 2024 Åbo Akademin Aurumissa järjestetyssä tilaisuudessa.
Kumppanuus syventää entisestään kaupungin ja yliopiston jo ennestään monipuolista yhteistyötä.

Sopimuksessa keskitytään useisiin aloihin, kuten yhteisiin tutkimusaloitteisiin ja kaupunkikehityshankkeisiin, mukaan lukien aluekehitysaloitteet, joissa keskitytään erityisesti Turun seudun elinvoimaisuuteen ja paikalliseen vihreään murrokseen. Osapuolet haluavat myös vahvistaa akateemisen maailman ja liike-elämän välisiä yhteyksiä, jotta Turkuun ja alueelle saataisiin lisää osaajia ja investointeja.

Åbo Akademin rehtorin Mikael Lindfeltin mukaan yliopistolle on strategisesti tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä alueellisten kumppaneiden kanssa ja toimia koko alueen liikkeellepanevana voimana.

– Yliopistolle on tärkeää tehdä yhteistyötä sekä pitkäjänteisesti että strategisesti, ja arvostamme Turun kaupungin tarjoamia monia arvokkaita yhteistyömuotoja. Åbo Akademilla ja Turun kaupungilla on pitkä yhteinen historia, eikä vähiten siksi, että kampuksemme sijaitsee historiallisen Turun sydämessä. Meillä on monia yhteisiä tavoitteita kampuksen kehittämisestä kansainvälisten opiskelijoiden työmarkkinoille integroitumisen mahdollisuuksien parantamiseen ja tietenkin kaikessa, mitä teemme alueen osaamistarpeiden täyttämiseksi, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt allekirjoittivat sopimuksen tiistaina 21. toukokuuta 2024 Åbo Akademin Aurumissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Yksi esimerkki nykyisestä yhteistyöstä kampuksen kehittämisessä on uusi Astra-rakennus, joka sijaitsee Piispankadulla, jossa Åbo Akademi on vuokralainen. Rakennuksesta tulee ainutlaatuinen kokoontumispaikka, jossa koulutus ja historia kietoutuvat toisiinsa luoden avoimen kohtaamispaikan sekä asukkaille että opiskelijoille.

– Turku on paitsi Suomen vanhin kaupunki, niin myös Suomen perinteikkäin opiskelijakaupunki. Maamme ainoalla ruotsinkielisellä yliopistolla on jo pitkään ollut keskeinen rooli kaksikielisen kaupunkimme elinvoiman ja innovatiivisuuden kehittäjänä. Yhteistyö on aina myös elänyt ajassa. Nyt Åbo Akademin monet korkealaatuiset ja poikkitieteelliset opintokokonaisuudet tuottavat esimerkiksi vihreän siirtymän huippuosaajia, joita tarvitaan jatkossa kaikilla toimialoilla. Aktiivinen kestävyys- ja ilmastotyö yhdistääkin meitä vahvasti. Olen siksi erittäin iloinen, että Åbo Akademi on nyt myös esimerkiksi ilmastokaupunkisopimuskumppaninamme rakentamassa hiilineutraalia Turkua juhlavuodeksi 2029, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Yhteystiedot:
Marko Joas, yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava vararehtori, Åbo Akademi
marko.joas@abo.fi
+358 40 072 6125