Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

BILDER: Hanna Oksanen, Amanda Viitanen

Åbo högskolor tillsammans – Studiestad-nätverket främjar utländska studenters trivsel i Åbo

Att internationella studenter trivs i Åbo är viktigt för Åbo stad och för traktens högskolor. När en utländsk student känner sig välkommen i Åbo är sannolikheten större att hen återvänder till Aura ås stränder – eller till och med stannar kvar i staden efter studierna.

Förra hösten beslöt Åbo stads och de lokala högskolornas samarbetsnätverk Studiestad Åbo att satsa på de internationella studenternas trivsel. Som metod valdes vänskapsverksamhet. Inom ramen för denna började man sedan bland lokalbefolkningen leta efter vänner åt utländska högskolestudenter i Åbo. Målet för verksamheten är att skapa kontakter mellan internationella studenter och invånare i Åbo-trakten.

– Med hjälp av vänskapsverksamheten har internationella studenter möjlighet att bekanta sig med den finländska vardagen och kulturen på ett naturligt sätt tillsammans med en lokal vän. Den lokala vännen får i sin tur möjlighet till en internationell upplevelse hemma, lära känna nya människor och kulturer och kanske friska upp sina språkkunskaper, säger vänskapsverksamhetens koordinator Amanda Viitanen från Åbo universitet.

Redan 550 vänner med i verksamheten

Den första omgången av den internationella vänskapsverksamheten satte igång i oktober–november 2021. Många intresserade anmälde sig och mängden deltagare överträffade alla förväntningar. Nu i mitten av den andra verksamhetsperioden deltar redan ungefär 550 internationella och lokala vänner.

– Vi förväntade oss att de internationella studenterna skulle delta aktivt, men vi blev verkligen positivt överraska över lokalbefolkningens entusiasm. Det är jättefint att lokalinvånarna är intresserade av att träffa studenter”, glädjer sig Viitanen.

Maryam Esmaeilzadeh, Merja Skaffari-Multala, Maedeh Ghorbanian, Yasith Hirimburegama på valborgsevenemanget för internationella studenter.
På bilden ses från vänster till höger Maryam Esmaeilzadeh, Merja Skaffari-Multala, Maedeh Ghorbanian, Yasith Hirimburegama på valborgsevenemanget för internationella studenter.

I verksamheten deltar internationella studenter från Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Vad gäller lokalbefolkningen deltar allt mellan barnfamiljer och pensionärer. Efter den gemensamma inledande träffen har vännerna själva fått fritt bestämma över sina aktiviteter, men Studiestad-nätverket har understött träffarna med bland annat museibiljetter.

Med hopp om att underlätta anpassningen till Åbo

Deltagarnas feedback har varit nästan uteslutande positiv, säger Viitanen. Deltagarnas har uppskattat möjligheten att lära sig från varandra.

– Baserat på feedbackenkäter har verksamheten också haft en positiv inverkan på de internationella studenternas bild av Finland, Åbo och finländare. Samma sak gäller i motsatt riktning: en stor del av de lokala vännerna upplever att verksamheten har haft en positiv inverkan på bilden av internationella studenter.

I bästa fall har verksamheten och den positiva bild av Åbo som den gett upphov till kunnat bidra till att den internationella studenten beslutat att stanna i Åbo efter studierna. Åbo behöver internationell kompetens och förhoppningen är också att redan under studietiden kunna underlätta anpassningen till Åbo.

Tillsammans blir Åbo Finlands bästa studiestad

Studiestad-nätverket siktar på att underlätta de internationella studenternas anpassning också på andra sätt. Ett av dessa är karriärevenemanget Study and Stay in Turku i november där internationella studenter får konkreta tips för att till exempel söka arbete i Åbo.

– Vi vill integrera internationella studenter i Åbo så att de trivs här, lär känna staden och Åboborna och också lättare kan hitta sin plats här efter studierna”, säger Studiestad Åbo-nätverkets koordinator Anssi Kaisti från Åbo stad.

Målet för samarbetsnätverket Studiestad Åbo är att göra Åbo till Finlands bästa studiestad. Nätverket arbetar för att studenterna ska trivas i Åbo och vilja stanna i staden också efter studierna.

Med i samarbetet är Åbo stad, Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan, Diakoni-yrkeshögskolan, studentkårer och studentföreningar samt Turku Science Park.

Mer information om vänskapsverksamheten.


Åbo högskolor har tusentals experter och över 40 000 studerande. Forsknings-, utbildnings- och innovationssamarbetet är intensivt och majoriteten av verksamheten sker på det stora gemensamma campusområdet. Högskolorna skapar välbefinnande, dragningskraft och konkurrenskraft tillsammans med staden, näringslivet, sjukvårdsdistriktet och andra aktörer. I Åbo arbetar vi tillsammans!

Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska yrkeshögskolan