Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Åbo får vitsordet 8,7 av högskolestuderande

Studerande trivs utmärkt i Åbo, visar en ny undersökning. Till och med 99 procent av studerande rekommenderar Åbo som studiestad till sina vänner och nästan lika många upplever att det är bra att bo och leva i Åbo. Tre av fyra högskolestuderande skulle vilja stanna och bo i Åbo även efter studierna.

Uppgifterna framgår ur Studiestad Åbo-enkäten, som 2 000 högskolestuderande svarade på förra våren.

– Åbo är en starkt tvåspråkig högskolestad, med en mycket egenartad studentkultur. Det märks i allt att högskolorna och studerande redan länge har varit en viktig del av staden, säger Ulrika Wolf-Knuts, kansler vid Åbo Akademi.

Pekka Sundman, chef vid Åbo stad, anser att det är fantastiskt att de studerande trivs i staden och vill stanna här även för att arbeta.

– Vi arbetar hela tiden för att känna igen de arbetsplatser som en positiv omstrukturering medför till regionen. Regionens goda atmosfär öppnar för nya möjligheter för högskolornas talanger, säger Sundman.

60 procent av yrkeshögskolestuderande och 40 procent av universitetsstuderande tror att de efter examen kan hitta ett jobb i regionen som motsvarar deras utbildning.

– De sex högskolorna i Åbo tillför regionen märkbar livskraft och experter. Undersökningens resultat visar att yrkeshögskolestuderande lär känna regionens företag bra redan under studietiden. Det här inverkar på hur studerande betraktar regionens anställningsmöjligheter, säger Vesa Taatila, rektor vid Åbo yrkeshögskola.

Vardagen fungerar och man börjar känna sig hemmastadd i staden

Åbo stad, regionens högskolor, studentorganisationer och företag har under flera års tid samarbetat systematiskt för att utveckla studiestaden. Målet är att varaden bästa studiestaden i Finland.

– Vi har alla en viktig roll i att studerande som flyttar till Åbo börjar trivas i staden. En förstaårsstuderande är högskolegemenskapens viktigaste medlem, betonar Riitta Pyykkö, vicerektor vid Åbo universitet.

Vardagen fungerar för studerande i Åbo. 86 procent av alla som svarat på enkäten är nöjda med sin bostadssituation. Staden är tillräckligt stor för studerande, men på samma gång passligt liten. Man är nöjd med kollektivtrafiken och studentbostädernas läge.

– Boendet är en viktig del av trivseln. Jämfört med andra stora städer är hyresnivån i Åbo rimlig och det syns i resultaten från enkäten. I Åbo pågår flera nybyggnader av studentbostäder och det gamla bostadsbeståndet renoveras regelbundet. Studerandes boendekomfort är viktig för oss,berättar Risto Siilos, verkställande direktör för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS).

Åbos sammansvetsade studerandegemenskap

Studerande uppskattar speciellt Åbos aktiva studentkultur. Åbos atmosfär, evenemang- och kulturutbud samt goda möjligheter att utöva hobbyer och motionera får beröm. Även studerande vid Åbos mindre högskolor, HUMAK, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Diakonia, upplever starkt att de hör till en gemenskap med 40 000 studerande.

– Det här är en stad med nöjda studerande. Studerandes gemenskap är stark i Åbo, säger Ina Laakso, ordförande för Åbo Akademis Studentkår.

Studiestad Åbo-enkäten utfördes i april–maj 2018 i samarbete med Grupp 40 000, som representerar student- och studerandekårerna i Åbo. Med enkäten klargjordes Åbos högskolestuderandes åsikter relaterade till studiestaden, boendet, anställning och fritid.

De fullständiga resultaten från enkäten finns på turku.fi/sv/studerandeenkat

 

Tilläggsuppgifter

Studiestad Åbo

  • sakkunnig Anssi Kaisti, tel. 050 371 2714, anssi.kaisti@turku.fi
  • kommunikationsplanerare Jenni Iivonen, tel. 040 355 0298, jenni.iivonen@turku.fi

Åbo Akademi, kansler Ulrika Wolf-Knuts, tel. 046 921 6296, ulrika.wolf-knuts@abo.fi

Åbo Akademis Studenkår, ordförande Ina Laakso, tel. 358 50 412 1499, so@studentkaren.fi

Åbo stad: chef Pekka Sundman, tel. 040 163 156, pekka.sundman@turku.fi

Åbo universitet: vicerektor Riitta Pyykkö, tel. 029 450 2642, riitta.pyykko@utu.fi

Åbo yrkeshögskola: rektor Vesa Taatila, tel. 050 598 576, vesa.taatila@turkuamk.fi

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS): verkställande direktör Risto Siilos, tel. 0505 606 107, risto.siilos@tys.fi