Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Turku saa korkeakouluopiskelijoilta arvosanan 8,7

Opiskelijat viihtyvät Turussa erinomaisesti, selviää tuoreesta selvityksestä. Jopa 99 prosenttia opiskelijoista suosittelee Turkua opiskelukaupungiksi ystävilleen ja lähes yhtä moni kokee, että Turussa on hyvä asua ja elää. Kolme neljästä korkeakouluopiskelijasta haluaisi jäädä Turkuun asumaan myös opintojen jälkeen.

Tiedot käyvät ilmi Opiskelijakaupunki Turku -kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 2 000 turkulaista korkeakouluopiskelijaa.

– Upeaa, että opiskelijat viihtyvät kaupungissa ja haluavat jäädä tänne myös töihin. Teemme koko ajan työtä sen eteen, että positiivisen rakennemuutoksen alueelle tuomat työpaikat tunnetaan. Alueen hyvä vire avaa korkeakoulujen osaajille uusia mahdollisuuksia, johtaja Pekka Sundman Turun kaupungilta toteaa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista 60 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia uskoo löytävänsä koulutusta vastaavaa työtä alueelta valmistumisen jälkeen.

– Turun kuusi korkeakoulua tuovat alueelle merkittävää elinvoimaa ja osaajia. Selvityksen tuloksissa näkyy, että ammattikorkeakouluopiskelijat oppivat tuntemaan alueen yrityksiä hyvin jo opintojen aikana. Tämä vaikuttaa siihen, miten opiskelijat näkevät alueen työllistymismahdollisuudet, rehtori Vesa Taatila Turun ammattikorkeakoulusta kuvaa.

Arki toimii ja kaupunkiin kotiudutaan

Turun kaupunki, alueen korkeakoulut, opiskelijajärjestöt ja yritykset ovat tehneet usean vuoden ajan systemaattista yhteistyötä opiskelijakaupungin kehittämiseksi. Tavoitteena on olla Suomen paras opiskelijakaupunki.

– Meillä kaikilla on tärkeä rooli siinä, että kaupunkiin muuttavat opiskelijat kotiutuvat Turkuun. Ensimmäisen vuoden opiskelija on korkeakouluyhteisön tärkein jäsen, korostaa vararehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta.

Opiskelijan arki on Turussa toimivaa. Vastaajista 86 prosenttia on tyytyväisiä asuntotilanteeseensa. Kaupunki on opiskelijoille tarpeeksi suuri, mutta samalla sopivan pieni. Joukkoliikenteeseen ja opiskelija-asuntojen sijaintiin ollaan tyytyväisiä.

– Asuminen on tärkeä osa viihtymistä. Turun vuokrataso on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna maltillinen ja se näkyy kyselyn tuloksissa. Turussa on käynnissä useita opiskelija-asuntojen uudisrakennuskohteita ja vanhaa asuntokantaa remontoidaan säännöllisesti. Opiskelijoiden asumisviihtyvyys on meille tärkeää, Turun ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Risto Siilos kertoo.

Turun tiivis opiskelijayhteisö

Opiskelijat arvostavat Turussa erityisesti aktiivista opiskelijakulttuuria. Turun ilmapiiri, tapahtuma- ja kulttuuritarjonta sekä hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet saavat kiitosta. Myös Turun pienempien korkeakoulujen, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Diakonisen ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian, opiskelijat kokevat selvästi kuuluvansa 40 000:n opiskelijan yhteisöön.

– Tämä on tyytyväisten opiskelijoiden kaupunki. Opiskelijoiden yhteisö on Turussa vahva, ylioppilaskunta Åbo Akademis Studentkårin puheenjohtaja Ina Laakso kuvaa.

– Turku on vahvasti kaksikielinen korkeakoulukaupunki, jossa on paljon omaleimaista opiskelijakulttuuria. Kaikessa näkyy, että korkeakoulut ja opiskelijat ovat olleet tärkeä osa kaupunkia jo pitkään, Åbo Akademin kansleri Ulrika Wolf-Knuts toteaa.

Opiskelijakaupunki Turku -kysely toteutettiin huhti-toukokuussa 2018 yhteistyössä Turun ylioppilas- ja opiskelijakuntia edustavan Ryhmä 40 000:n kanssa. Kyselyllä selvitettiin Turun korkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä liittyen opiskelukaupunkiin, asumiseen, työllistymiseen ja vapaa-aikaan.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan: turku.fi/opiskelijakysely

 

Lisätietoja

Opiskelijakaupunki Turku

  • erityissuunnittelija Anssi Kaisti, p. 050 371 2714, anssi.kaisti@turku.fi
  • kommunikationsplanerare Jenni Iivonen, p. 040 355 0298, jenni.iivonen@turku.fi         

Turun kaupunki: johtaja Pekka Sundman, p. 040 163 156, pekka.sundman@turku.fi

Turun yliopisto: vararehtori Riitta Pyykkö, p. 029 450 2642, riitta.pyykko@utu.fi

Turun ammattikorkeakoulu, rehtori Vesa Taatila, p. 050 598 576, vesa.taatila@turkuamk.fi

Turun ylioppilaskyläsäätiö, toimitusjohtaja Risto Siilos, p. 0505 606 107, risto.siilos@tys.fi

Åbo Akademi, kansleri Ulrika Wolf-Knuts, p. 046 921 6296, ulrika.wolf-knuts@abo.fi

Åbo Akademis Studenkår, puheenjohtaja Ina Laakso, p. 358 50 412 1499, so@studentkaren.fi