Skriv här det du söker efter!

Åbo bioteknikcentrum fyller 30 år i år. Centret är Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma centrum för produktion av teknologitjänster med koppling till toppforskning inom biovetenskap. Jubileumsåret till ära får centrets namn en mer internationell form och verkar framöver under varumärket Turku Bioscience – på svenska Åbo biovetenskapscentrum. Avsikten med namnförnyelsen är att ge centret större synlighet och stärka verksamheten som kärnan för Åbos biotekniktjänster.

Turku Bioscience har ända sedan starten specialiserat sig på att producera spetsteknologitjänster för forskare, både regionalt och internationellt. Centret erbjuder forskningsapparatur i världsklass, skicklig personal som kan instruera i användningen av den samt toppforskare, vars kompetens står till förfogande för bästa möjliga nytta av olika teknologier och tillämpningar.

– Under hela sin existens har Turku Bioscience utgjort kärnan för Åbo biocampus teknologitjänster. Vi är med i många av de mest betydande regionala utvecklingsprojekten i Åboregionen och Egentliga Finlands landskapsprogram, summerar direktören för Turku Bioscience, professor John Eriksson.

Sett till sin publikationsprofil representerar centrets forskningsgrupper dessutom internationell toppnivå inom sitt område. Utifrån sin högklassiga forskning deltar Turku Biosciences forskningsgrupper också i flera projekt för att kommersialisera forskningsresultaten och i företagssamarbeten.

– Ett av de viktigaste projekten för Åbo biocampus just nu är att få det planerade centret för läkemedelsutveckling till Åbo. Här har Turku Bioscience en viktig roll. Vi kan stödja det kommande centrets verksamhet genom att erbjuda de nyaste tjänsterna inom läkemedelsutvecklingsteknologi, betonar professor Jukka Westermarck, forskningsledare vid Turku Bioscience.

Internationellt konkurrenskraftig infrastruktur gynnar utvecklingen i hela regionen

Turku Bioscience hör till Finlands viktigaste forskningsinfrastruktur på undervisnings- och kulturministeriets färdplan. Centrets infrastruktur för och kompetens inom bioscanning ligger på en internationellt sett mycket framträdande nivå. Centret har också unika möjligheter att analysera förändringar i den genetiska arvsmassan och proteiner.

– Turku Bioscience är ett konkurrenskraftigt kompetenskluster på europeisk nivå, som har en stor inverkan på innovations- och företagsverksamheten inom biobranschen i hela Åboregionen, betonar Eriksson.

Att centret expanderar och blir en alltmer internationell aktör ger avsevärda fördelar för hela regionen och utvecklingen av dess näringsstruktur och konkurrenskraft.

– I Åbo har vi nu ett unikt tillfälle att dra nytta av de regionala, nationella och internationella utvecklingsmöjligheter som centret erbjuder, påminner Eriksson.

Närmare information:
John Eriksson
+358 50 409 6624
john.eriksson@bioscience.fi