Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Åbo Akademis och Åbo universitets nya byggnad heter Aurum

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) låter uppföra en ny byggnad som Åbo Akademi och Åbo universitet kommer att använda gemensamt på Henriksgatan, på platsen där Juslenia fanns tidigare. En namntävling anordnades för byggnaden 24.5–7.9. Via tävlingen inkom sammanlagt 98 namnförslag, och bland dessa valdes Aurum som namn för den nya byggnaden.

Byggnadens namn skulle passa så många munnar som möjligt även inom internationellt universitetssamarbete och den nya byggnadens användningsändamål. Namnet valdes av en jury bestående av representanter för båda universiteten: Anu Aalto, Ulla Achrén, Thurid Eriksson, Carita Kvarnström, Päivi Mikkola, Anne Paasi, Tapio Salmi, Anna Sundberg samt studerandemedlemmarna Paavo Palanterä och Andreas Reipsar. Juryns neutrala ordförande var Jessica Örn från Finlands Universitetsfastigheter.

– Ett trevligt sammanträffande var att två personer, en från Åbo Akademi och en från Åbo universitet, kom med samma namnförslag. Namnet Aurum kan redan därför sägas passa utmärkt för en synergibyggnad som används gemensamt. De som föreslagit namnet kommer att informeras personligen om segern och prisbelönas under de närmaste veckorna, säger Jessica Örn.

Namnförslagen hade följande motiveringar:

  • ”Aurum” är latin och betyder guld. Det passar bra för en byggnad med kemister och fysiker.
  • Inom alkemin sökte man de vises sten, arcanum (namnet på Åbo universitets nuvarande institution för kemi), för att omvandla metaller till guld, aurum. Varför inte fortsätta på alkemitemat?
  • Namnet fungerar väl på svenska, finska, engelska och andra språk.

När juryn sammanträdde fick den först höra en presentation av namnexpert, docent Paula Sjöblom om kriterierna för ett bra namn. Kriterierna uppfylls väl i namnet Aurum. Juryn motiverade sitt val med följande kommentarer:

  • de som föreslog namnet kom med goda och träffande motiveringar
  • det var också trevligt att namnet föreslogs från både Åbo Akademi och Åbo universitet
  • namnet är samma på alla språk och det blir inga problem med språkversioner eller stavning
  • början av namnet Aurum påminner på ett trevligt sätt om Aura å
  • namnet innehåller även det svenska ordet ”rum”
  • ”skogen är Finlands gröna guld” och Aurum-byggnaden kommer att bli träbeklädd.

Aurum kommer att stå färdigt våren 2021 och tas i bruk samma höst. Huvudanvändarna är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Aurum fungerar som en förenande byggnad på vägen från Åbo Akademi mot Universitetsbacken och en del av Åbo Akademis och Åbo universitets Scientia Aboensis-samarbete.

 

Mer information:

Finlands Universitetsfastigheter Ab
Jessica Örn
Kundchef
jessica.orn@sykoy.fi
+358 400 910 296