Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

visualisering av hur Juslenia kommer att se ut

En ny universitetsfastighet börjar byggas på campus i Åbo

Mediernas representanter är välkomna på presskonferens 24.5.2018 kl. 12.00 i Åbo Akademis byggnad Gadolinia, Auditorium A, på adressen Porthansgatan 3–5. I samma utrymme ordnas för allmänheten en öppen diskussion om projektet kl. 13.00.

Den nya byggnaden står klar våren 2021 och tas i bruk samma höst. Byggnationen påbörjas 14.5.2018 med att riva den gamla Juslenia-byggnaden och ett schaktningsarbete som beräknas vara färdigt i januari 2019. Efter rivningsarbetet och schaktningen inleds byggnadsfasen, som beräknas vara klar i april 2021.

Den nya byggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan de två universiteten i Åbo. Dess huvudsakliga användare är fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och kemiska institutionen vid Åbo universitet. Andra användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek.

Byggnaden kommer att vara utrustad med utrymmen och laboratorier för undervisning och forskning, utrymmen för företag, samt motionsutrymmen och restaurang. Den nya och attraktiva byggnadens utrymmen möjliggör en mångsidig användning och flexibilitet, samt stöder en positiv synergi. De arkitektoniska lösningarna uppmuntrar till gemensam verksamhet och ger stöd för gemensam service, samt säkerställer en hög användningsgrad och en ekonomisk utrymmesanvändning.

– Toppforskning inom naturvetenskap och teknik är långt ett experimentellt arbete, vilket ställer höga krav på infrastruktur. Apparater och laboratorier behöver kontinuerligt utvecklas och förnyas. Genom att dela tak kan de två universiteten gemensamt göra större satsningar på infrastrukturen. Detta ger forskningsresultat på internationell nivå och ännu bättre utbildade magistrar, diplomingenjörer och doktorer som det övriga samhället har glädje av, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

– En ny och konkret samarbetsplattform för Åbo Akademis och Åbo universitets verksamhet stärker våra universitets samarbete, framför allt inom naturvetenskaper och teknik. ”Universitetsbacken” blir nu ”universitetens backe” – och samtidigt ett av Finlands starkaste center för naturvetenskap, säger Åbo universitets rektor Kalervo Väänänen.

Byggnadens totalyta är 23 000 bruttokvadratmeter och ansluter Åbo Akademis campus på Biskopsgatan med Universitetsbacken. Ledande planerare är Piia Viitanen vid Aihio Arkkitehdit Oy, och projektets ledande byggnadsentreprenör är Skanska Talonrakennus Oy. Konstruktionen följer principerna för hållbar utveckling, och den nästa högsta BREEAM-miljöcertifieringen eftersträvas för byggnaden.

Målet är att förverkliga byggarbetet så att verksamheten på campus och i närområdet störs så lite som möjligt. En aktiv dialog har förts med områdets invånare redan i det här skedet av projektet. Det har konstaterats att infrastrukturen och trafiklösningarna i byggnadens närhet förbättras i samband med projektet, vilket skapar avvikelser i bilparkeringen. En namntävling kommer att utlysas för byggnaden.

 

Mera information:

Finlands Universitetsfastigheter Ab
Aki Havia
Direktör för byggverksamhet
Tfn: +358 40 527 7511, aki.havia@sykoy.fi

Åbo Akademi
Rektor Mikko Hupa
Tfn: 0400 630 801, mikko.hupa@abo.fi

Åbo universitet
Rektor Kalervo Väänänen
Tfn: 040 701 1303, rehtori@utu.fi

 

Presskonferens och diskussion för allmänheten

Välkommen på presskonferens för att ta del av planerna för den mångfunktionella universitetsfastighet som börjar byggas på Jusleniatomten i anlutning till Åbo Akademi och Åbo universitet. Vid presskonferensen håller byggprojektets parter korta anföranden, innan planerna och tidtabellerna för byggnaden, samt byggnationens inverkan på det närliggande området presenteras.

Efter presskonferensen kl. 13.00–14.00 vidtar en öppen diskussion för de som kommer att använda byggnaden, samt invånarna i omgivningen. Dörrarna öppnas för allmänheten och arkitekten, byggnadskonsulten och entreprenören ansluter sig till diskussionen.

Tid: Torsdagen den 24 maj, presskonferens kl. 12.00–13.00 och öppen diskussion för allmänheten kl. 13.00–14.00.

Plats: Åbo Akademi, Gadolinia, Auditorium A, Porthansgatan 3–5, Åbo

Vid den öppna diskussionen talar:

Aki Havia, Finlands Universitetsfastigheter Ab
Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy
Mikko Hupa, rektor, Åbo Akademi
Kalervo Väänänen, rektor, Åbo universitet

Varmt välkomna!

För praktisk information:

Nicklas Hägen
Chefredaktör, Åbo Akademi
nicklas.hagen@abo.fi
Tfn: 050 362 5847

Mia Henriksson
Informatör, Åbo Akademi
mia.henriksson@abo.fi
Tfn: 050 401 3511