Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

En man vid sitt skrivbord
Holger Weiss, professor i allmän historia vid Åbo Akademi. Foto: Marcus Prest

Åbo Akademis historiker tar storkonferens till Åbo

I juni 2020 ordnas en stor konferens vid Åbo Akademi. Det är The European Network in Universal and Global History (ENIUGH) som samlar närmare 600 konferensdeltagare.

Professor i allmän historia vid Åbo Akademi, Holger Weiss, har med stöd av Turku Convention Bureau jobbat för att få ENIUGH-konferensen till Åbo och är mycket nöjd med att det lyckats.

– Den här konferensen ger definitivt ett lyft för den globalhistoriska forskningen och historieämnet vid Åbo Akademi, det är god PR för oss att kunna stå värd för så många forskare och experter.

Det är inte helt vanligt att så stora konferenser kommer till Åbo Akademi och arbetet med att få dem hit måste påbörjas i tid – förberedelserna för ENIUGH-konferensen har börjat 2,5 år före konferensen.

Enligt Sari Ruusumo, kongresschef vid Turku Convention Bureau är det innehållet som är Åbouniversitetens trumfkort i tävlan om kongresserna.

Det är alltid det vetenskapliga innehållet som avgör att vi får hit kongresserna.

– De vetenskapliga programmen är toppklass i Åbouniversitetens ansökningsprocesser, och teman och budgetar är noggrant uttänkta. Dessutom har finländarna ett gott rykte i de internationella organisationerna, i vilken bransch som helst anses vi vara sakkunniga, effektiva och pålitliga, säger Ruusumo.

Temat för ENIUGH-konferensen i Åbo 2020 är ”Minoriteter ur ett globalhistoriskt perspektiv”.

– Men förstås kommer det även att finnas ett stort antal sessioner som berör helt andra teman, säger Weiss.

En del av ENIUGH-konferensen hålls på annat håll i Åbo, antagligen i Logomo, eftersom Åbo Akademis utrymmen inte medger att så stora mängder människor samlas samtidigt.

– Målet är att den del av konferensprogrammet där deltagarna delas upp i mindre sessioner hålls vid Åbo Akademi. Vi vill gärna ta tillfället i akt och visa upp vårt universitet, säger Weiss.

ENIUGH-nätverket grundades 2002 och har som mål att synliggöra forskning och undervisning i historia, särskilt i Europa. Nätverket har under åren utvecklats till en viktig plattform för vetenskapligt utbyte inom Europa, samtidigt som det erbjuder möjligheter att samverka med forskarkolleger runtom i världen. Dessutom publicerar ENIUGH den tryckta tidskriften Comparativ, som utkommer sex gånger i året med artiklar på engelska och tyska, samt Connections, en e-tidskrift med upp till 30 peer review-granskade artiklar per år.

ENIUGH arrangerar regelbundet denna europeiska konferens med teman inom världs- och globalhistoria. ÅA-professorn Holger Weiss är medlem i styrgruppen för ENIUGH.

Arrangemang med stöd av Turku Convention Bureau

Inom ramen för konferensen i Åbo planeras också en mindre litteraturutställning med ca 20 förläggare på plats. Dessutom erbjuds möjlighet till program utöver det egentliga konferensprogrammet, till exempel en skärgårdskryssning med fartyget Ukkopekka.

Turku Convention Bureau har bistått Holger Weiss i ansökningsprocessen med att utvärdera och jämföra konkurrensutsatta mötestjänster, med att göra upp budget och genom att leverera material om Åbo som kongressplats.

Turku Convention Bureau är Åbo stads kongress- och evenemangsservice, som avgiftsfritt erbjuder stöd till internationellt aktiva forskare för att ansöka, planera och konkurrensutsätta tjänster för internationella kongresser, samt kringprogram. Dessutom erbjuder de stöd i marknadsföringen av kongressen till potentiella kongressdelegater.

Turku Convention Bureau samarbetar med den nygrundade kongress- och evenemangsbyrån Aboa, som ägs av universiteten och högskolorna i Åbo.

ENIUGH-kongressen ordnas i Åbo 25.6–28.6.2020, det blir sjätte gången som kongressen ordnas. Senast hölls samma konferens i Budapest år 2017 och hade då 750 deltagare.

Läs mera: