Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi välrepresenterad på lista över ledande forskare

Forskare vid Stanford University har publicerat en lista där man rankar de två procent av världens vetenskapskvinnor och -män som är mest framstående inom sina områden. På listan finns 24 personer vid Åbo Akademi.

Listan innehåller totalt nästan 160.000 namn (159.683).

21 av namnen vid Åbo Akademi är eller har varit verksamma vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, men också fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är representerad på listan.

Det finns i dag ingen databas som systematiskt rankar de mest citerade vetenskapliga forskarna per vetenskapsfält på bred bas. Därför har ett team under ledning av doktor John Ioannidis vid Stanford University sammanställt en analys som baserar sig på uppgifter från den vetenskapliga citeringsdatabasen Scopus.

Analysen inkluderar världens topp två procent av forskare från olika  vetenskapsområden baserat på standardiserade citatindikationer inklusive antal citeringar, H- index, medförfattarskap och kompositindikationer.  I den här sammanställningen klassificeras 22 vetenskapsområden och 176 underområden.

Listan på namnen kan du se här. Den publicerades i PloS Biology i medlet av oktober 2020.