Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi utökar sin antagning 2020

Åbo Akademi hjälper samhället återhämta sig från coronakrisen genom att under den pågående antagningen anta fler studerande än vad som tidigare planerats. 

Åbo Akademi antar fler studerande till kandidatnivån i den pågående antagningen 2020. Enligt förslaget som ska presenteras för undervisnings- och kulturministeriet skulle akademin ta in 107 studerande mer än planerat. Det totala antalet nya studerande på kandidatnivå vid Åbo Akademi skulle därmed uppgå till 940.

Undervisnings- och kulturministeriet föreslog den 2 juni 2020 en statlig tilläggsbudget på 124 miljoner euro för nybörjarplatser vid de finländska högskolorna. Ministeriet förväntas fatta ett slutgiltigt beslut om finansieringen nästa vecka.

– Det vanliga livet är satt ur spel på grund av coronakrisen, som hindrar ungdomar till exempel från att jobba eller resa utomlands under eventuella mellanår. Åbo Akademi använder de medel universitetet har till förfogande för att förhindra att ungdomsarbetslösheten ökar, säger Mikael Lindfelt, Åbo Akademis första prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.

– Det exakta antalet klarnar först när ministeriet tagit sitt beslut, men vi hoppas kunna välkomna 107 nya studerande till i höst och fler platser därtill 2021.

Om förslaget går igenom är det tänkt att de nya studieplatserna ska fördelas relativt jämnt över Åbo Akademis fyra fakulteter: fakulteten för humaniora, psykologi och teologi ökar antagningen med 18 platser, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier med 35 platser, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi med 24 platser, och fakulteten för naturvetenskaper och teknik med 30 platser.

Åbo Akademi har redan tidigare beslutat att satsa extra på ett specifikt sommarutbud av kurser för Åbo Akademis studerande och nyblivna studenter vid gymnasierna i Finland. Cirka 600 studerande har anmält sig till sommarkurserna.

Den tidigare nyheten om ett extra utbud av kurser vid Öppna universitetet i sommar: https://www.abo.fi/nyheter/manga-unga-utan-sommarjobb-abo-akademi-breddar-mojligheterna-till-sommarstudier/

 

Mera information:

Mikael Lindfelt
Prorektor ansvarig för grundutbildningen vid Åbo Akademi
Tfn: +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi

Gurli-Maria Gardberg
Områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi
Tfn: +358 46 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi