Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressmeddelande
12.4.2018

Åbo Akademi-studerande kan nu bli behöriga socialarbetare via Åbo universitet

Genom ett samarbete med Åbo universitet kan studerande i socialpolitik vid Åbo Akademi nu få behörighet i socialt arbete. Avtalet som gäller tills vidare skrivs under av de båda universitetens rektorer onsdagen den 18 april i Åbo Akademis huvudbyggnad.

Samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet inleds i höst. Det finns upp till tio studieplatser och studierna arrangeras både på plats i Åbo, i Vasa och som e-studier på distans. Det huvudsakliga föreläsnings- och litteraturspråket är finska men tentamen och examensarbeten kan skrivas på svenska.

Samarbetet fungerar i princip som ett så kallat JOO-avtal mellan de båda universiteten och socialt arbete läses som en skild studiehelhet. Sammanlagt utgör ämnet 120 studiepoäng, men en del av poängen fås till godo från studierna i socialpolitik.

De studerande utexamineras fortfarande som politices magistrar från Åbo Akademi men kan efter examinationen ansöka om behörighet i socialt arbete från Valvira – Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

För mera information kontakta:

Professor i socialpolitik Mikael Nygård
E-post: mikael.nygard@abo.fi
Telefon: +358 50 387 3690

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa
E-post: mikko.hupa@abo.fi
Telefon: +358 400 630 801