Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
1.11.2018

Åbo Akademi sänker språkkraven till lärarutbildningarna i språkbad

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa sänker språkkraven för finskspråkiga studerande som söker till lärarutbildningarna i språkbad. Nu räcker studentexamensvitsordet cum laude i lång svenska och magna cum laude i medellång svenska. Tidigare krävdes laudatur respektive eximia.

– Vi vill få så många bra sökande som möjligt, och vet att de kommer att lära sig mera svenska under utbildningen. Utbildningen av de blivande ambassadörerna för svenskan i Finland är en viktig del av Åbo Akademis arbete med att utvidga det svenska i Finland, säger fakultetens dekanus Fritjof Sahlström.

För finskspråkiga i Österbotten med tillräckligt intresse för, och kunskaper i svenska är de nya språkbadsutbildningarna också en klasslärarutbildning på mycket närmare håll än Uleåborg, Tammerfors eller Raumo. Utbildningarna vänder sig till två- och flerspråkiga sökande med finskspråkig gymnasiebakgrund. Språkbadsklasslärarna får också behörighet som ämneslärare i svenska i årskurserna 7–9 i grundskolan.

– Just nu gör vi stora framsteg inom språkbadsutbildningen för både lärare i småbarnspedagogik och klasslärare. Utbildningen är samtidigt en del av Åbo Akademis minoritetsprofil. Språkbad utmanar barn till en flerspråkig och mångkulturell tankevärld och sporrar till öppenhet. Det är roligt att vi vid vårt campus i Vasa får större möjligheter till ökad språklig mångfald, säger professor Siv Björklund, som är innehållsligt ansvarig för språkbadsutbildningarna i Vasa och är aktivt med och utvecklar Åbo Akademis minoritetsprofil.

Fakta:

  • Åbo Akademi har landets enda språkbadslärarutbildningar på svenska, med 20 platser för småbarnspedagoger och 20 platser för klasslärare.
  • Undervisningsspråket vid Åbo Akademi är svenska.
  • Den språkliga behörigheten som lärare avgörs av det så kallade bildningsspråket, i praktiken det språk man skrivit studentexamen på, vilket innebär att språkbadslärarna i första hand är behöriga för arbeta i finskspråkiga daghem och skolor.
  • Genom att avlägga ett språkprov eller på annat sätt dokumentera sina kunskaper i svenska kan de blivande språkbadslärarna också bli behöriga för arbete i svenskspråkiga skolor.

 

För mera information:

Dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Fritjof Sahlström
Telefon: 050 324 7515

Professor i språkbad
Siv Björklund
Telefon: 050 442 5595


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör