Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
1.11.2018

Åbo Akademi alentaa kielitaitovaatimuksia kielikylpyyn suuntautuneissa opettajankoulutuksissa

Vaasassa toimiva Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta alentaa suomenkielisiä opiskelijoita koskevaa kielitaitovaatimusta. Jatkossa riittää, että hakijalla on ylioppilastutkinnossaan arvosana cum laude pitkässä ruotsissa tai magna cum laude keskipitkässä ruotsissa. Aikaisemmin arvosanavaatimus on ollut laudatur tai eximia. Alemmat arvosanavaatimukset koskevat kielikylpyyn suuntautuneita opettajankoulutuksia.

– Haluamme saada mahdollisimman paljon hyviä opiskelijoita ja tiedämme, että opiskelijoiden ruotsin kielen taito kehittyy koulutuksen aikana. Tulevien ruotsinkielen lähettiläiden koulutus on tärkeä osa Åbo Akademin toimintaa kaksikielisyyden edistämiseksi, sanoo tiedekunnan dekaani Fritjof Sahlström.

Pohjanmaan suomenkielisille, jotka ovat kiinnostuneita ruotsin kielestä ja joilla on riittävä kielitaito, uudet kielikylpykoulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden opiskella luokanopettajaksi lähempänä kuin Oulun, Tampereen tai Rauman koulutukset. Koulutukset on tarkoitettu kaksi- tai monikielisille hakijoille, joilla on suomenkielinen lukiokoulutus. Kielikylpyluokanopettajat saavat myös kelpoisuuden toimia ruotsin aineenopettajana perusopetuksen vuosikursseilla 7–9.

– Juuri nyt teemme suuria edistyksiä sekä lastentarhaopettajien että luokanopettajien kielikylpykoulutuksessa. Koulutus on samalla osa Åbo Akademin vähemmistötutkimuksen profiilia. Kielikylpy haastaa lapsia monikielelliseen ja monikulttuuriseen ajattelutapaan ja rohkaisee avoimuuteen. Mielestäni on hauskaa, että tämä mahdollistaa suuremman kielellisen moninaisuuden Vaasan kampuksellamme, sanoo Vaasan kielikylpykoulutusten sisällöstä vastaava professori Siv Björklund, joka myös aktiivisesti toimii Åbo Akademin vähemmistötutkimusprofiilissa.

Faktaa

  • Åbo Akademi tarjoaa ainoana Suomessa ruotsiksi kielikylpyyn suuntautunutta opettajankoulutusta. Lastentarhanopettajien koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa ja luokanopettajien koulutuksessa on 20 paikkaa.
  • Åbo Akademin opetuskieli on ruotsi.
  • Opettajan kielellisen kelpoisuuden ratkaisee ns. koulusivistyskieli eli käytännössä se kieli, jolla henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon. Tulevilla kielikylpyopettajilla on siis ensisijaisesti kelpoisuus työskentelyyn suomenkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa.
  • Suorittamalla ruotsin kielikokeen tai osoittamalla muulla tavoin ruotsin kielen osaamisensa kielikylpyopettajat voivat saada kelpoisuuden myös ruotsinkielisissä kouluissa työskentelyyn.

Lisätietoja antaa:
Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan dekaani
Fritjof Sahlström
Puhelin: 050 324 7515

Kielikylpyprofessori
Siv Björklund
Puhelin: 050 442 5595


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja