Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi samlar framstående kvinnliga datavetare till internationell konferens

I juni arrangerar Åbo Akademi evenemanget Women in Data Science (WiDS). Syftet är att ge kvinnliga datavetare synlighet och erkännande och presentera deras arbete och höra deras visioner.

WiDS ordnades första gången 2015 vid Stanforduniversitetet i USA. I dag har WiDS vuxit till en global rörelse med regionala evenemang i mer än 60 länder och når årligen 100 000 deltagare.

Enligt Sepinoud Azimi, docent i biomedicinsk dataanalytik och koordinator för WiDS i Åbo har kvinnor har alltid spelat en viktig roll i den tekniska utvecklingen. Trots det har könsskillnaderna inom teknik och datavetenskap bara ökat under de senaste 20 åren.

– Den negativa utvecklingen kan bero på flera saker, på stereotyper om manliga och kvinnliga branscher, eller en brist på kvinnliga förebilder. Datavetenskapen växer i dag i rasande takt, och det finns många karriärmöjligheter, oberoende av kön, framhåller hon.

– Utmaningen för kvinnor i branschen är inte bara att de är i minoritet, men att de inte heller får den uppmärksamhet de förtjänar. Med det här evenemanget vill vi försöka överbrygga skillnaderna mellan könen, åtminstone lite. Vi vill visa att kvinnor har mycket att erbjuda datavetenskapen, och inspirera och inspirera och utbilda unga datavetare, oavsett kön, att ta del av den datavetenskapliga utveckling som sveper över världen just nu, säger Sepinoud Azimi.

Bland talarna i Åbo finns flera framstående internationella it-experter, bland annat Dr Larissa Suzuki från University College London som föreläser om framtidens städer och Dr Christina Katsimerou från e-handelsföretaget booking.com.

WiDS Turku som ordnas virtuellt äger rum torsdagen den 10 juni 2021. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade, oberoende av kön eller bakgrund.

Mera information: Besök wids.abo.fi!
Intresserad? Anmäl dig här!