Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi mångsidigt med i temaåret för forskningsbaserad kunskap

Åbo Akademi deltar i det nationella temaåret för forskningsbaserad kunskap med flera evenemang och aktiviteter.

År 2021 har utlysts till temaåret för forskningsbaserad kunskap. Satsningen koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation och Åbo Akademi deltar i temaåret med en lång rad läroanstalter, forskningsorganisationer, föreningar och andra aktörer.

Målet med temaåret är att synliggöra betydelsen av forskningsbaserad kunskap och göra den mer tillgänglig. Målgruppen är den breda allmänheten. Barn och unga är en särskilt viktig målgrupp.

Under våren deltar Åbo Akademi i temaåret bland annat med följande evenemang och aktiviteter:

Tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi är ett vetenskapsmagasin som ges ut av Åbo Akademi. Tidskriften utforskar aktuell forskning och vetenskap och dess möten med människan. Tidskriften utkommer i tryckt upplaga tre gånger per år och kan också läsas på nätet.

Webbinarserien Implementing sustainability at universities som ordnas i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Uppsala universitet handlar om hur hållbarhet i fråga om undervisning, forskning och miljöanpassning kan implementeras vid universitet.

I fotoutställningen Relations With the Sea 11 februari–16 maj vid Forum Marinum i Åbo utforskar Anna Törnroos-Remes, marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi och Åbobaserade naturfotografen Niclas Rantala människans relationer till havet.

Webbinariet Dans i skolan som ordas på den internationella dansens dag den 29 april uppmärksammar dans och kroppsligt lärande i skolan med föreläsningar, workshopar och pandeldiskussioner.

Historikerbloggen reflekterar det breda kunnande som finns inom historieämnet vid Åbo Akademi och representerar många olika synvinklar och erbjuder en historisk kontext till många samtida fenomen.

Vetenskapspodden Forskaren erbjuder fördjupande och bildande samtal med vetenskapare inom olika områden. Första säsongen tar bland annat reda på vad det är man mäter när man mäter intelligens, vilka orsakerna till näthat är och utforskar den historiska grogrunden för den franska satirtidningen Charlie Hebdo.

Flera andra evenemang planeras som bäst. I höst den 19–20 november 2021 går Vetenskapskarnevalen av stapeln i Vasa.

Vidare deltar forskare och experter från Åbo Akademi i evenemang och aktiviteter som ordnas av andra organisationer. Temaårets program uppdateras kontinuerligt.

Klicka här för att läsa mer om temaåret för forskningsbaserad kunskap!