Skriv här det du söker efter!

Tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi

Tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi

Meddelanden från Åbo Akademi är ett vetenskapsmagasin som ges ut av Åbo Akademi. Tidskriften utkommer med tre nummer per år och sänds till anställda vid Åbo Akademi, till massmedier, universitet och högskolor i Norden, kommuner, bibliotek och gymnasier i Svenskfinland och till personer verksamma inom politik, förvaltning och näringsliv. Dessutom skickas tidningen till alla medlemmar i Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. – det vill säga utexaminerade vid Åbo Akademi. MfÅA har en upplaga på 4500 ex. och når en stor finlandssvensk och nordisk, högt utbildad och köpstark publik.

Mera information hittas i MfÅA:s mediekort. Beställ tidningen gratis genom att kontakta meddelanden@abo.fi.

Redaktion

Nicklas Hägen, chefredaktör
tfn: (02) 215 4693 | e-post: nicklas.hagen@abo.fi

Marcus Prest, redaktör
tfn: (02) 215 4715 | e-post: marcus.prest@abo.fi

Peter Siegfrids, webb- och layoutredaktör
tfn: (02) 215 4882 | e-post: peter.siegfrids@abo.fi

Ansvarig utgivare

Thurid Eriksson, kommunikationschef
tfn: (02) 215 4124 | e-post: thurid.eriksson@abo.fi

Kontaktuppgifter

Adress: Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo.
E-post: meddelanden@abo.fi.
Artiklar i MfÅA läggs idag upp på www.abo.fi/aktuellt. För äldre artiklar, vänligen gå till den gamla webbsidan: www.abo.fi/meddelanden

Uppdaterad 27.2.2020