Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi lättar på coronarestriktionerna

Regeringen har meddelat att de omfattande coronarestriktionerna stegvis kan börja avvecklas. Prorektor Willför har 15.2.2022 beslutat att Åbo Akademi, i enlighet med de senaste myndighetsbesluten, lättar på restriktionerna på campus i Åbo och Vasa.

Undervisningen under period 3 ordnas enligt tidigare beslut. Fr.o.m. 31.1.2022 har lärare vid ÅA kunnat välja att övergå till när- eller hybridundervisning ifall de bedömer det som ändamålsenligt och undervisningen kan ordnas på ett coronasäkert sätt.

Från och med period 4 återgår Åbo Akademi till närundervisning.

Evenemang, disputationer och föreningsverksamhet kan ordnas på campus, men på ett coronasäkert sätt. Studentföreningarna får använda alla sina utrymmen.

På intranätet finns information om pandemirelaterade riktlinjer och arrangemang fr.o.m. 15.2.2022.