Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi inleder läsåret med närstudier för alla årskurser

Alla studenter vid Åbo Akademi kommer att ha möjlighet att studera på campus i början av läsåret 2021–2022. Undervisningen planeras så att kurser med under 30 deltagare i första hand kommer att arrangeras på campus medan större kurser antingen ges som hybridkurser eller helt online.

Medan delar av den undervisande personalen och olika stöd- och administrativa funktioner kommer att jobba på campus arbetar Åbo Akademis personal fortsättningsvis huvudsakligen på distans. Åbo Akademis bibliotek håller öppet, inklusive läsesalarna, men alla besökare ska iaktta säkerhetsavstånd.

– Det är nu viktigt att alla tar sitt eget ansvar vad gäller säkerhetsavstånd, ansiktsmasker och handhygien. Jag litar på att både personal och studerande klarar av det här och jag vill önska alla en god början på det nya läsåret, säger Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi.

Mer detaljerade anvisningar för period 1 är publicerade på Åbo Akademis intranät. Kursbeskrivningarna i studieplaneringsverktyget Peppi ger närmare information om var och när enskilda kurser hålls.