Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi inleder läsåret 2022–2023 med inskription

1

Inskriptionen inleds med gudstjänst i Åbo domkyrka klockan 14.15, därefter inskriptionshögtidlighet i Solennitetssalen, Rothoviusgatan 2, klockan 15.15. Programmet börjar med procession följt av inskriptionstal av rektor Mikael Lindfelt, Åbo Akademis Studentkårs hälsning av ordförande Veera Granroth, tillkännagivande av mottagarna av Elvings legat och musik av Akademiska Orkestern vid Åbo Akademi och av Florakören vid Åbo Akademi. Publiken ombeds ta plats senast klockan 15.05.

Namnen på dem som mottar pris i samband med inskriptionen, rektors inskriptionstal och hälsningen från studentkårens ordförande distribueras till medierna efter inskriptionen på torsdag eftermiddag 8.9.2022.

Efter inskriptionshögtidligheten välkomnas gästerna att delta i Street Festivalen som ordnas på Arkens innergård, Fabriksgatan 2, klockan 16-21.30, där bland annat Dj Rami, Street Interview, Uncle Ben’s Pumped Up Frisco, fyrkamp från CampusSport, dans från KDC, god mat och samvaro står på programmet.

Välkomna att delta!