Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi inleder förhandlingar med Certia gällande överlåtelse av ekonomifunktioner

På styrelsemötet 9.6 behandlade Åbo Akademis styrelse möjligheten att Certia i utökad grad skulle sköta vissa av ÅA:s ekonomifunktioner. Den verksamhet som eventuellt kunde överlåtas skulle vara reskontragruppen som sköter leverantörsfakturor, reseräkningar och reseunderstöd vid Åbo Akademi. Den eventuella överföringen skulle beröra 10 personer.

Styrelsen diskuterade frågan och gav sitt stöd till förslaget. Styrelsen konstaterade att ärendet är av operativ natur och faller inom ramen för rektors befogenheter. Detta ger rektor möjlighet att initiera en formell förhandling med Certia, och ifall en överenskommelse nås, teckna avtal med Certia och verkställa överlåtelsen.
Överlåtelse kan endast ske förutsatt att Certia grundar en filial i Åbo. Den del av arbetet vid ÅA som utförs i Vasa kan överlåtas till Certias befintliga verksamhetspunkt i Vasa.

Certia är ett inhouse-bolag för finländska universitet och levererar för tillfället utöver bokföringsservice bl.a. Åbo Akademis ekonomisystem SAP.

Styrelsen för Åbo universitet (Turun yliopisto) har 5.5.2023 beslutat att överlåta sin hantering av leverantörsfakturor samt reseservice till Certia.

Ekonomidirektör Tapani Harkila har under måndagen (12.6.2023) informerat personalen på ekonomiservice om ärendet.

Mera information:
Tapani Harkila, ekonomidirektör
Telefon: +358 2 2153558
E-post: Tapani.Harkila@abo.fi