Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi ingår samarbetsavtal med Egentliga Finlands Företagare

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ingått ett samarbetsavtal med föreningen Egentliga Finlands Företagare. Den nya samarbetsmodellen ska gynna små och medelstora företag, organisationer och aktörer i Åboregionen och utgöra grunden för ett långsiktigt arbetslivssamarbete parterna emellan.

Huvudsyftet är att främja studerandesamarbete med företag och att hjälpa studerande att få ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå och möjliggöra informationsutbyten mellan företag och Åbo Akademi.

– Både studerande och företag önskar tätare samarbete och vi vill bättre lära känna företagens behov och verksamhet. Avtalet ska göra det lättare för studerande att skräddarsy sitt kunnande efter arbetsgivarnas behov och samtidigt uppmuntra till entreprenöriellt tänkande, säger Charlotta Wendelin, projektplanerare vid Arbetsforum.

Johanna Vainio, Egentliga Finlands Företagare och Charlotta Wendelin, Arbetsforum.
Johanna Vainio, Egentliga Finlands Företagare och Charlotta Wendelin, Arbetsforum ser positivt på det nya samarbetet. Foto: Inkeri Sundberg, EFF.

Johanna Vainio, chef för utbildnings- och kompetensärenden vid Egentliga Finlands Företagare hoppas att samarbetet kommer att ge konkreta medel för att hjälpa företagen i regionen att förbereda sig på eventuella externa förändringar.

–  Allt fler företagare är universitetsutbildade. För dem är högskolorna en naturlig partner för att utveckla sin egen kompetens och verksamhet. Genom att samarbeta kan Egentliga Finlands Företagare och Åbo Akademi bättre betjäna studerande, företag och andra inom regionens näringsliv, säger Vainio.

Samarbetsavtalet är ytterligare ett steg i en långsiktig satsning på strategisk samverkan för Åbo Akademi. En ny arbetslivsprofessur vars fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap, kooperation inom små och medelstora företag samt glesortsutveckling, kommer inrättas vid Handelshögskolan.

I våras tillsatte Åbo Akademi även en ny prorektor för samverkan som ska ansvara för främjandet av det livslånga lärandet, forskningsresultatens genomslagskraft samt samverkan med det övriga samhället. Till denna tjänst valdes professor Marko Joas, dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

– Samverkan och goda förhållanden med organisationer är en central del i Åbo Akademis strategi. Vi strävar till att bygga starka och långsiktiga samarbeten med näringslivet och samtidigt hjälpa både våra studerande att få foten i dörren redan under studietiden och våra forskare att knyta värdefulla kontakter, säger Joas.

 

Samarbetsavtalet är en del av projektet YTY, Yliopistojen työelämäpalvelut yritykselle, (Universitetens arbetslivstjänster för företag) som pågår mellan 1.3.2021–31.8.2023 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

 

Vipuvoimaa EU:lta logo, finska.

Logo, egentliga finlands företagare.