Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Åbo Akademi on solminut yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa

Åbo Akademin työelämäpalvelut Arbetsforum on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n kanssa. Uusi yhteistyömalli hyödyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä, järjestöjä ja toimijoita Turun seudulla ja luo pohjan osapuolten väliselle pitkäaikaiselle yhteistyölle.

Päätavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteistyötä yritysten kanssa ja auttaa opiskelijoita löytämään koulutustasoaan vastaava työpaikka sekä mahdollistaa yritysten ja Åbo Akademin välinen tiedonvaihto.

Johanna Vainio, Egentliga Finlands Företagare och Charlotta Wendelin, Arbetsforum.
Johanna Vainio (Varsinais-Suomen Yrittäjät) ja Charlotta Wendelin (Arbetsforum) ovat iloisia uudesta yhteistyöstä.Kuva: Inkeri Sundberg, VSY.

– Sekä opiskelijat että yritykset toivovat tiiviimpää yhteistyötä, ja me haluamme tutustua paremmin yritysten tarpeisiin ja toimintaan. Sopimuksen ansiosta opiskelijoiden on helpompi räätälöidä taitonsa työnantajien tarpeiden mukaan. Sopimus myös rohkaisee opiskelijoita yrittäjämäiseen ajatteluun, sanoo työelämäpalveluiden hankesuunnittelija Charlotta Wendelin.

Varsinais-Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio toivoo yhteistyön tuovan konkreettisia eväitä, joilla auttaa alueen yrityksiä valmistautumisessa mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin.

– Yhä useampi yrittäjä on korkeakoulutettu. Heille luonteva oman osaamisen ja yrityksen kehittämiskumppani ovat korkeakoulut. Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Åbo Akademin yhteistyöllä voimme paremmin palvella niin opiskelijoita, kuin alueen yrityksiä ja muuta elinkeinoelämää, sanoo Vainio.

Yhteistyösopimus on Åbo Akademin uusi askel pitkäaikaisessa yhteiskunta- ja vaikuttavuusstrategiassa. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan perustetaan uusi työelämäprofessuuri, jonka painopisteinä ovat kestävä yrittäjyys ja pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyö sekä harvaan asuttujen seutujen kehittäminen.

Tänä keväänä Åbo Akademi nimitti myös uuden yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaavan vararehtorin, joka vastaa elinikäisen oppimisen edistämisestä, tutkimustulosten vaikuttavuudesta ja vuorovaikutuksesta koko yhteiskunnan kanssa. Tehtävään valittiin professori Marko Joas, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani.

– Yhteistyö ja hyvät suhteet organisaatioihin ovat keskeinen osa Åbo Akademin strategiaa. Pyrimme rakentamaan vahvoja ja pitkäaikaisia kumppanuuksia yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa ja autamme samalla sekä opiskelijoitamme saamaan jalkansa oven väliin opintojensa aikana että tutkijoitamme luomaan arvokkaita kontakteja, Joas sanoo.

 

Yhteistyösopimus on osa YTY-hanketta (Yliopistojen työelämäpalvelut yritykselle), joka on käynnissä 1. maaliskuuta 2021–31. elokuuta 2023 ja jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Vipuvoimaa EU:lta logo, finska.

Egentliga Finlands företagare logo, finska,