Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Pressinbjudan 17.1.2024

Plats: Academill, A-huset, Strandgatan 2, Vasa
Tid: 24.1.2024 klockan 8.30

Åbo Akademi i Vasa firar 50 år

I år har det gått 50 år sedan Åbo Akademi inledde sin verksamhet i Vasa. Det här kommer vi att uppmärksamma och fira under hela året. Välkomna med på pressinformation!

Jubileumsåret inleds officiellt i januari 2024 och fortsätter under hela året med olika tillställningar, föreläsningar med inbjudna experter och evenemang för såväl allmänheten som för studerande, personal och alumner. Under den officiella jubileumsveckan i september 2024 ordnas förutom inskription även jubileumsseminarium och öppet hus. Året kulminerar i en jubileumsfest i november 2024.

‒ Åbo Akademi i Vasa har under ett halvt decennium varit en viktig institution nationellt, för landskapet, och för samarbetet över Kvarken. Fram till att Academill invigdes fanns vi utspridda på 18 olika adresser runtom i staden, i dag samlas tre fakulteter under samma tak. Vår verksamhet har hela tiden fokuserat på att sprida bildning och kunskap. Vi är glada att se att vårt arbete med att förena vetenskap och innovation med samhällets olika funktioner i dag fungerar som en viktig pulsåder i vår omgivning. Välkomna att fira de 50 år som gått och att tillsammans med oss sätta fokus på universitetets betydelse för vår region, Svenskfinland och Finland även i framtiden, säger Lisbeth Fagerström, rektor vid Åbo Akademi i Vasa.

För att uppmärksamma jubileumsåret ges det under hösten 2024 ut två jubileumsskrifter: en som tar avstamp i den akademiska verksamheten och en som sammanställer Vasa övningsskolas historia.

Vi välkomnar mediernas representanter till ett presstillfälle om vårt jubileumsår. På plats för att svara på mediernas frågor är bland andra rektor vid Åbo Akademi och Åbo Akademis rektor i Vasa, ledande rektor vid Vasa övningsskola, dekaner och representanter för Åbo Akademis studentkår.

Vi bjuder på morgonkaffe och smörgås.
För att undvika matsvinn önskar vi att du senast måndag 22.1.2024 anmäler hur många som deltar från din redaktion.

Tilläggsinformation och anmälningar:
Catrin Sandvik, kommunikatör
e-post: catrin.sandvik@abo.fi