Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi genomförde framgångsrikt nätkurs om bioinnovationer

I maj slutförde enheten för biokemi vid Åbo Akademi en 12 veckor lång nätbaserad kurs om bioinnovationer för studerande från flera högskolor.

Kursen i bioinnovation har utvecklats inom nätverket Jobitti som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, där fyra högskolor tillsammans utvecklar nätbaserade kurser i aktuella ämnen inom biokemi, biomedicin och farmaci. Åbo Akademi deltar i Jobitti-projektet med tre kurser: Good Manufacturing Practice in the Context of Pharmaceutical Industry, Structural Bioinformatics in Biomedicine samt Bioinnovation.

Omkring 70 studerande från Åbo Akademi, Åbo universitet, Östra Finlands universitet och Yrkeshögskolan i Åbo deltog i kursen i bioinnovation.

Kursen startade i mars, pågick tills den sista maj och gavs via lärplattformen Digicampus Moodle. Under kursen fick deltagarna lära sig om kommersialiseringsprocessen, det vill säga hur lovande idéer med ursprung i forskning kan bearbetas till innovationer, de fick lära sig om verktyg och metoder för problemlösning och att presentera idéer i en pitchvideo.

För att förankra kursinnehållet i verkligheten inbjöds företaget Aavagen, som specialiserat sig på hästgenetik, att ge sitt bidrag till kursen. Företagets vd Maria Jensen hade förberett introduktionsfilmer till varje kurstema, och gav studenterna problem att lösa.

– Jag blev väldigt glad när jag Åbo Akademi bad mig medverka och dela med mig av mina erfarenheter som entreprenör inom biotech- och life science-sektorn, säger hon.

– När jag studerade cellbiologi hade jag själv ingen aning om hur jag skulle gå till väga för att bli entreprenör. Det är tydligt hur man ska gå vidare om man är intresserad av en akademisk karriär eller en karriär inom större farmaci- eller life science-företag, men det talas för lite vid universiteten om hur man blir entreprenör.

– Det finns många fina innovationer vid universiteten som aldrig ser dagsljuset. Det enda sättet att ta itu med det här är att engagera och informera studerande i ett tidigt skede av deras studier, till exempel genom en bioinnovationskurs som den här, säger Jensen.

Jensen framhåller att många av kursarbetena hade stor potential.

– Jag var verkligen imponerad av vad deltagarna hade åstadkommit. Kvaliteten på kursarbetena var hög, man kunde se att de hade förstått konceptet innovation och hur man påbörjar kommersialiseringen av en innovation. Många hade till och med utvecklat fullt genomförbara affärsidéer med stor kommersiell potential. Förhoppningsvis kommer vi att se flera liknande kurser i framtiden, eftersom jag tror att de kommer att ha en långsiktig inverkan på vårt land och samhälle.

För mera information om Jobitti-nätverket, besök www.abo.fi/jobitti.